Sunday, 12 August 2012

41. SURAH Fussilat

41. SURAH Fussilat
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Haa, Miim
[2]
Sebuah Wahyu daripada Tuhan Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
[3]
Sebuah Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Iaitu Al-Quran dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengetahui.
[4]
Ia adalah pemberi berita yang menggembirakan dan juga amaran. Namun kebanyakan mereka berpaling. Oleh kerana itu, mereka tidak mendengar.
[5]
Dan mereka berkata “Hati kami berada dalam tutupan berlapis-lapis dari apa yang engkau serukan kami kepadanya, dan pada telinga kami ada penyumbat, dan di antara kami denganmu ada sekatan. Oleh itu, beramallah kamu, sesungguhnya kami juga tetap akan beramal!”
[6]
Katakanlah “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Satu. Maka hendaklah kamu mengambil jalan yang lurus kepadaNya, dan pohonkanlah keampunanNya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukan(Nya),
[7]
Iaitu orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka kufurkan pula hari akhirat”
[8]
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka beroleh balasan pahala yang tidak ada batasnya.
[9]
Katakanlah “Sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya! Itulah Tuhan sekalian alam,
[10]
Dan Dia menjadikan di bumi gunung-ganang yang kukuh di atasnya, dan Dia melimpahkan berkat padanya, dan Dia menentukan pula ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya, dalam empat masa.
[11]
Kemudian Dia berpaling ke arah langit sedang ia masih berupa asap. Dan Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi “Turutilah kamu berdua, sama ada dengan sukarela atau dengan terpaksa!” Kedua-duanya menjawab “Kami sedia menuruti dengan sukarela”
[12]
Lalu disempurnakanNya tujuh langit, dalam dua masa. Dan Dia memberitahu tiap-tiap langit akan urusan masing-masing. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan lampu-lampu dan memelihara(nya). Demikianlah ketentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui.
[13]
Kemudian jika mereka berpaling, maka katakanlah “Aku memberikan amaran kepada kamu dengan petir, seperti petir yang telah menyambar kaum Aad dan kaum Thamud!”
[14]
Dan ketika mereka didatangi Rasul-rasul dari hadapan dan dari belakang mereka “Janganlah menyembah melainkan Allah” Mereka menjawab “Jika Tuhan kami menghendaki tentulah Dia akan menurunkan malaikat. Dan sesungguhnya kami ingkar akan apa yang kamu diutuskan membawanya!”
[15]
Adapun kaum Aad, maka mereka berlaku sombong di muka bumi tanpa sebarang alasan yang benar sambil mereka berkata “Siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami?” Maka tidakkah mereka melihat bahawa Allah yang menciptakan mereka, Dialah yang lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan sememangnya mereka saja-saja mengingkari tanda-tanda Kami.
[16]
Lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut kencang dalam beberapa hari yang sial, kerana Kami hendak merasakan mereka azab seksa menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya azab seksa hari akhirat lebih besar kehinaannya, sedang mereka tidak diberi pertolongan.
[17]
Adapun kaum Thamud, maka Kami berikan petunjuk kepada mereka, namun mereka mengutamakan kebutaan daripada petunjuk. Mereka pun disambar petir, azab yang menghinakan disebabkan apa yang mereka telah lakukan.
[18]
Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan yang tetap bertakwa.
[19]
Dan hari dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka, lalu mereka diatur dalam barisan-barisan.
[20]
Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit badan mereka sendiri menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan.
[21]
Dan berkatalah mereka kepada kulit mereka “Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?” Ia menjawab “Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Dan Dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadaNyalah kamu dikembalikan.
[22]
Dan semasa kamu berselindung, bukanlah yang kamu bimbangi adalah pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan kulit badan kamu yang turut menjadi saksi terhadap kamu, dan kamu menyangka pula bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kamu lakukan.
[23]
Dan sangkaan kamu yang demikian, sangkaan kamu terhadap Tuhan kamu yang telah membinasakan kamu. Maka menjadilah kamu dari kalangan orang-orang yang rugi!”
[24]
Oleh itu, sama ada mereka dapat bertahan, maka neraka jualah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, maka mereka tidaklah lagi termasuk orang-orang yang menerima pertolongan.
[25]
Dan Kami adakan untuk mereka teman-teman rapat, yang memperhiaskan baik kepada mereka akan perkara-perkara yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Oleh itu, telah tetaplah Perkataan terhadap mereka bersama-sama umat-umat dari kalangan jin dan manusia yang terdahulu daripada mereka. Sesungguhnya mereka semua adalah golongan yang rugi.
[26]
Dan orang-orang yang kafir berkata "Janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dan berbuat bisinglah supaya kamu mengatasi!”
[27]
Dan demi sesungguhnya! Kami akan merasakan orang-orang yang kafir itu azab seksa yang seberat-beratnya, dan Kami akan balas mereka dengan seburuk-buruk balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan.
[28]
Demikianlah balasan musuh-musuh Allah iaitu neraka. Disediakan untuk mereka tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagai balasan bagi apa, mereka mengingkari ayat-ayat Kami.
[29]
Dan orang-orang yang kafir itu berkata “Wahai Tuhan kami! Perlihatkanlah kepada kami mereka yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia, untuk kami meletakkan mereka di bawah tapak kaki kami, supaya mereka menjadi golongan yang terkebawah”
[30]
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, dan mereka tetap teguh, akan turunlah malaikat-malaikat kepada mereka “Janganlah bimbang dan janganlah bersedih hati, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan.
[31]
Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan hari akhirat. Dan kamu akan beroleh padanya akan apa yang diingini oleh diri kamu, dan kamu akan beroleh juga padanya akan apa yang kamu minta.
[32]
Sebagai hadiah penghormatan daripada Tuhan Yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang!”
[33]
Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, dan berbuat baik sambil berkata “Sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang yang berserah diri!”
[34]
Dan tidaklah sama yang baik dengan yang jahat. Tolaklah dengan cara yang lebih baik. Nescaya orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta-merta menjadi seolah-olah sahabat karibmu.
[35]
Namun ia tidak akan dapat diterima melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima melainkan oleh orang yang mempunyai keuntungan yang besar.
[36]
Dan sekiranya datang kepadamu suatu hasutan jahat dari bisikan syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
[37]
Dan di antara tanda-tandaNya adalah malam dan siang, dan matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan janganlah bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika benar kamu hanya beribadat kepadaNya semata-mata.
[38]
Oleh itu, kalau mereka tetap juga sombong, maka mereka yang ada di sisi Tuhanmu tetap bertasbih kepadaNya malam dan siang, sedang mereka tidak pernah merasa letih.
[39]
Dan di antara tanda-tandaNya, engkau melihat bumi itu tandus. Dan apabila Kami menurunkan air ke atasnya, bergeraklah ia dan berkembanglah. Sesungguhnya Dia yang menghidupkannya sudah tentu pula berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
[40]
Sesungguhnya orang-orang yang memesongkan ayat-ayat keterangan Kami, tidak akan tersembunyi daripada Kami. Dan adakah orang yang dihumbankan ke dalam neraka itu lebih baik, atau orang yang datang dalam keadaan selamat pada hari kiamat? “Buatlah apa sahaja yang kamu suka, sesungguhnya Dia Maha Melihat akan apa yang kamu lakukan”
[41]
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Peringatan ketika ia sampai kepada mereka, sedang ia demi sesungguhnya, sebuah Kitab Suci yang tidak dapat ditandingi,
[42]
Yang tidak dapat datang kepadanya sebarang kepalsuan dari hadapannya mahupun dari belakangnya. Yang merupakan wahyu daripada Tuhan Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji.
[43]
Apa yang dikatakan kepadamu itu hanyalah seperti apa yang pernah dikatakan kepada Rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Sesungguhnya Tuhanmu berkuasa mutlak melimpahkan keampunanNya, dan berkuasa mutlak juga menimpakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
[44]
Dan kalaulah Al-Quran itu Kami jadikan dalam (bahasa) asing, tentulah mereka akan berkata “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? (Ia berbahasa) asing sedangkan (orang yang membacakannya) seorang Arab?” Katakanlah “Ia menjadi petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, terdapat penyumbat pada telinga mereka. Dan ia adalah kebutaan bagi mereka. Mereka itu orang-orang yang diberitahu dari tempat yang jauh”
[45]
Dan demi sesungguhnya! Kami telah memberikan kepada Musa Kitab, kemudian berlaku pertikaian terhadapnya. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan daripada Tuhanmu, tentulah telah diselesaikan di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan mendalam mengenainya.
[46]
Sesiapa yang berbuat baik maka itu untuk dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat jahat maka ke atasnya juga. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaNya.
[47]
Kepada Allah jualah pengetahuan mengenai Saat. Dan tidak sebiji buah pun keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang ibu pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan pengetahuanNya. Dan pada hari Dia menyeru mereka “Manakah sekutu-sekutuKu?” Mereka menjawab “Kami mengaku kepadaMu, bahawa tidak ada di antara kami, seorangpun yang dapat memberikan kesaksian!”
[48]
Dan hilang lenyaplah daripada mereka apa yang mereka sembah dahulu, dan yakinlah mereka bahawa tidak ada sebarang tempat untuk mereka melepaskan diri.
[49]
Manusia tidak bosan memohon kebaikan. Dan kalaulah dia ditimpa kesusahan maka menjadilah dia seorang yang sangat berputus asa, lagi putus harapan.
[50]
Dan demi sesungguhnya! Sekiranya Kami berikan kepadanya suatu rahmat daripada Kami sesudah dia ditimpa suatu kesusahan, berkatalah dia “Ini adalah hakku, dan aku tidak fikir bahawa Saat akan berlaku. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku, sudah tentu aku akan beroleh kebaikan dari sisiNya!” Demi sesungguhnya! Kami akan menyatakan kepada orang-orang yang ingkar itu mengenai apa yang mereka telah kerjakan, dan Kami akan berikan mereka azab seksa yang seberat-beratnya.
[51]
Dan apabila Kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia dan menjauhkan dirinya. Namun apabila dia ditimpa kesusahan, maka merayulah dengan panjang lebar.
[52]
Katakanlah “Sudahkah kamu nampak, sekiranya ia dari sisi Allah, lalu kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang tetap berada dalam penentangan yang jauh?”
[53]
Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas kepada mereka bahawa ia adalah benar. Belum cukup lagikah mengenai Tuhanmu bahawa Dia menjadi Saksi atas tiap-tiap sesuatu?
[54]
Ingatlah! Sesungguhnya mereka berada dalam keraguan terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah! Sesungguhnya Dia Maha Meliputi pengetahuanNya akan tiap-tiap sesuatu.