Wednesday, 18 July 2012

114. SURAH An-Nas

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Katakanlah “Aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia.
[2]
Yang Menguasai sekalian manusia,
[3]
Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,
[4]
Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam,
[5]
Yang membisikkan ke dalam hati manusia,
[6]
Dari kalangan jin dan manusia”