Wednesday, 18 July 2012

102. SURAH At-Takaathur

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Perbuatan berlumba-lumba memperbanyakkan telah melalaikan kamu.
[2]
Sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur.
[3]
Ketahuilah! Kelak kamu akan mengetahui!
[4]
Dan ketahuilah! Kelak kamu akan mengetahui!
[5]
Ketahuilah! Kalaulah kamu mengetahui dengan yakin.
[6]
Kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.
[7]
Dan Kamu benar-benar akan melihatnya dengan penglihatan yang penuh yakin!
[8]
Dan Kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu mengenai segala nikmat!