Tuesday, 14 August 2012

64. SURAH At-Tagabun

64. SURAH At-Tagabun
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah. BagiNyalah kuasa pemerintahan, dan bagiNyalah segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
[2]
Dialah yang menciptakan kamu. Maka sebahagian dari kamu ada yang kafir dan sebahagian dari kamu ada yang beriman. Dan Allah Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan.
[3]
Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, dan Dia membentuk kamu dan memperelokkan bentuk kamu. Dan kepadaNyalah tempat kembali.
[4]
Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan Allah sentiasa Mengetahui segala isi hati.
[5]
Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Maka mereka telah merasai akibat dari perbuatan mereka. Dan mereka beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
[6]
Yang demikian itu kerana, telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka bersama bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka berkata “Patutkah manusia membimbing kami?” Maka mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah boleh melakukan tanpa mereka. Dan Allah Maha Kaya, lagi tetap Terpuji.
[7]
Orang-orang kafir mendakwa bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan. Katakanlah “Benar, demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu mengenai apa yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”
[8]
Dan berimanlah kamu kepada Allah dan rasulNya dan cahaya yang Kami turunkan (Al-Quran). Dan Allah Amat Mendalam PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan.
[9]
Hari Dia menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan, itulah hari kerugian dan keuntungan. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, nescaya Dia menghapuskan daripadanya amal-amal buruknya dan Dia memasukkannya ke dalam Taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kejayaan yang besar.
[10]
Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
[11]
Tidak ada malapetaka yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Dia akan membimbing hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
[12]
Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajipan Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan cara yang jelas.
[13]
Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Dan kepada Allah jualah orang-orang yang beriman itu wajib berserah diri.
[14]
Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu, berwaspadalah kamu terhadap mereka. Dan sekiranya kamu memaafkan dan tidak mengabaikan dan mengampunkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
[15]
Harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian. Dan Allah, di sisi Dia jualah pahala yang besar.
[16]
Dan bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Dan dengarlah dan taatlah, dan dermakanlah. Baik bagi diri kamu. Dan sesiapa yang diselamatkan dari tabiat bakhilnya, maka mereka itu orang-orang yang berjaya.
[17]
Dan sekiranya kamu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, nescaya Dia akan melipatgandakannya untuk kamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa, lagi Maha Penyabar.
[18]
Dialah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.