Wednesday, 15 August 2012

78. SURAH An-Naba'

78. SURAH An-Naba'
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Tentang apa mereka saling bertanya-tanyaan?
[2]
Tentang berita besar,
[3]
Yang mereka berselisihan mengenainya.
[4]
Ketahuilah! Kelak mereka akan mengetahui.
[5]
Kemudian ketahuilah! kelak mereka akan mengetahui.
[6]
Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
[7]
Dan gunung-ganang, pasak-pasak?
[8]
Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang?
[9]
Dan Kami telah jadikan tidur kamu untuk beristirahat?
[10]
Dan Kami telah menjadikan malam sebagai penutup?
[11]
Dan Kami telah menjadikan siang sebagai punca rezeki?
[12]
Dan Kami telah membina di atas kamu tujuh petala yang kukuh?
[13]
Dan Kami telah mengadakan lampu terbakar?
[14]
Dan Kami telah menurunkan dari awan hujan, air yang mencurah-curah,
[15]
Untuk Kami mengeluarkan dengannya, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
[16]
Dan kebun-kebun yang subur berpautan pokoknya?
[17]
Sesungguhnya hari Pengadilan itu adalah suatu masa yang telah ditentukan,
[18]
Iaitu hari ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berasak-rasak.
[19]
Dan langit dibukakan, lalu membentuk pintu-pintu laluan,
[20]
Dan gunung-ganang digerakkan, lalu membentuk sebuah fatamorgana.
[21]
Sesungguhnya neraka Jahanam terdampar menunggu,
[22]
Orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat kembali.
[23]
Tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya.
[24]
Mereka tidak dapat merasai kesejukan di dalamnya, dan tidak juga sebarang minuman,
[25]
Melainkan air yang menggelegak, dan air danur,
[26]
Sebagai balasan yang setimpal.
[27]
Sesungguhnya mereka dahulu tidak menjangkakan hari hitungan amal,
[28]
Dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya Tanda-tanda Kami.
[29]
Dan tiap-tiap sesuatu Kami telah catat dalam sebuah kitab.
[30]
Oleh itu, rasakanlah. Dan tidak sesekali Kami menambahkan kamu melainkan azab seksa”
[31]
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, kejayaan.
[32]
Taman-taman dan buah-buahan anggur.
[33]
Dan pasangan-pasangan yang sebaya umurnya.
[34]
Dan gelas yang penuh.
[35]
Mereka tidak mendengar di dalamnya sebarang perkataan yang tidak baik, dan tidak dusta.
[36]
Sebagai suatu balasan daripada Tuhanmu, iaitu suatu limpah kurnia yang banyak,
[37]
Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Tuhan Yang Maha Pemurah. Mereka tidak terkata terhadapNya.
[38]
Hari akan berdiri Roh (Jibril) berserta malaikat-malaikat bersaf-saf. Tidak ada yang akan berkata-kata melainkan yang telah diizinkan baginya, Tuhan Yang Maha Pemurah, dan dia mengucapkan kata yang benar.
[39]
Hari itu adalah benar. Dan sesiapa yang menghendaki, nescaya dia mengambil jalan menuju Tuhannya!
[40]
Sesungguhnya Kami berikan amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat, iaitu hari seseorang melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua belah tangannya. Dan orang yang kafir akan berkata “Alangkah baiknya sekiranya aku adalah tanah”