Tuesday, 14 August 2012

63. SURAH Al-Munafiqun

63. SURAH Al-Munafiqun
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata “Kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah” Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau benar-benar RasulNya, dan Allah menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.
[2]
Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai untuk mereka berpaling dari jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan.
[3]
Yang demikian kerana, mereka beriman kemudian mereka menjadi kafir, maka dengan sebab itu dikuncikan hati mereka, sehingga mereka tidak dapat memahami.
[4]
Dan apabila engkau melihat mereka, engkau akan kagum dengan tubuh badan mereka. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau akan (tertarik) mendengarkan tutur katanya, seolah-olah mereka itu seperti batang-batang kayu penyangga. Mereka itu menyangka tiap-tiap jeritan adalah terhadap mereka. Mereka adalah musuh. Oleh itu, berjaga-jagalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka terpedaya?
[5]
Dan apabila dikatakan kepada mereka “Marilah agar Rasulullah memohon keampunan untuk kamu” Mereka menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan engkau akan melihat mereka berpaling sambil mereka sombong.
[6]
Sama saja bagi mereka, sama ada engkau memohon keampunan untuk mereka atau engkau tidak memohon keampunan untuk mereka, Allah tidak sekali-kali akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik.
[7]
Merekalah yang mengatakan “Janganlah kamu membelanjakan ke atas orang-orang yang bersama Rasulullah supaya mereka berpisah” Padahal milik Allah jualah perbendaharaan langit dan bumi. Akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak memahami.
[8]
Mereka berkata lagi “Sekiranya kita kembali ke Madinah (dari medan perang), sudah tentu orang-orang yang tunduk patuh itu akan mengusir keluar daripadanya, orang-orang terhormat” Padahal kehormatan itu hanyalah bagi Allah, dan bagi RasulNya, dan bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi golongan munafik itu tidak mengetahui.
[9]
Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-anak kamu dari mengingati Allah. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
[10]
Dan dermakanlah sebahagian dari apa yang Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu didatangi ajal maut, kemudian dia berkata “Wahai Tuhanku! Mengapa Engkau tidak lewatkan aku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan menjadi dari orang-orang yang soleh”
[11]
Dan Allah tidak sekali-kali akan melewatkan seseorang itu apabila telah tiba tempohnya. Dan Allah Amat Mendalam PengetahuanNya mengenai segala yang kamu kerjakan.