Wednesday, 18 July 2012

91. SURAH Asy-Syams

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Demi matahari dan cahaya terang-benderangnya.
[2]
Dan bulan apabila ia mengiringinya.
[3]
Dan siang apabila ia menampakkannya.
[4]
Dan malam apabila ia menutupinya,
[5]
Demi langit dan pembinaannya.
[6]
Demi bumi dan hamparannya.
[7]
Demi diri manusia dan penyempurnaannya.
[8]
Dan Dia mengilhamkannya kejahatannya dan ketakwaannya.
[9]
Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikannya,
[10]
Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya.
[11]
Kaum Thamud telah mendustakan disebabkan perbuatan melampaui batas mereka.
[12]
Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
[13]
Dan berkatalah Rasul Allah kepada mereka “(Biarkanlah) unta betina Allah itu dengan air minumannya!”
[14]
Tetapi mereka mendustakannya dan mereka menyembelihnya. Kerana itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, dan meratakan mereka.
[15]
Dan Dia tidak pula takut akan akibatnya.