Wednesday, 18 July 2012

100. SURAH Al-'Adiyat

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Demi yang tangkas berlari dengan termengah-mengah,
[2]
Yang memercikkan bunga api dengan pukulan (telapak kakinya).
[3]
Dan menyerang pada waktu subuh,
[4]
Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu,
[5]
Yang menggempur ke tengah-tengah kumpulan (musuh).
[6]
Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur kepada Tuhannya.
[7]
Dan sesungguhnya dia (sendiri) menjadi saksi terhadap itu,
[8]
Dan sesungguhnya sayangnya kepada harta benar-benar melampaui.
[9]
Tidakkah dia mengetahui ketika dibongkar apa yang ada di dalam kubur?
[10]
Dan segala yang terpendam di dalam dada didedahkan?
[11]
Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam akan mereka pada hari itu.