Tuesday, 14 August 2012

68. SURAH Al-Qalam

68. SURAH Al-Qalam
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Nun. Demi Pena dan apa yang mereka tulis,
[2]
Dengan nikmat pemberian Tuhanmu itu, engkau bukanlah seorang yang gila.
[3]
Dan sesungguhnya engkau benar-benar akan beroleh pahala yang besar, yang tiada batasnya.
[4]
Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang amat mulia.
[5]
Oleh itu, engkau akan melihat, dan mereka juga akan melihat,
[6]
Siapakah di antara kamu yang menderita.
[7]
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk.
[8]
Dan janganlah menuruti orang-orang yang mendustakan.
[9]
Mereka suka kiranya engkau bertolak ansur, supaya mereka akan bertolak ansur.
[10]
Dan janganlah menuruti kemahuan orang yang banyak bersumpah, lagi hina.
[11]
Pemfitnah, yang ke sana sini bersama gosip jahat,
[12]
Penghalang dari perkara yang baik, yang melampaui batas, lagi yang amat berdosa,
[13]
Yang bertabiat kasar, lagi benar-benar tidak berguna.
[14]
Adakah kerana dia seorang hartawan dan ramai anak?
[15]
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat keterangan Kami, dia berkata “Cerita-cerita orang-orang dahulu kala”
[16]
Kami akan adakan tanda di atas belalainya.
[Hidung]
[17]
Sesungguhnya Kami menguji mereka sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah akan memetik buah-buahannya pada waktu pagi.
[18]
Dengan tidak membuat pengecualian.
[19]
Kemudian datang kepadanya (kebun) musibah daripada Tuhanmu, ketika mereka sedang tidur.
[20]
Kemudian menjadilah ia seolah-olah telah dituai.
[21]
Dan pada pagi hari, mereka berpanggilan satu sama lain.
[22]
“Pergilah seawalnya ke kebun kamu, jika kamu mahu memetik buahnya”
[23]
Maka pergilah mereka, sambil mereka merendahkan suara.
[24]
Bahawa “Pada hari ini, janganlah ada seorang miskin pun memasukinya"
[25]
Dan pergilah mereka seawalnya, bersama keyakinan yang tinggi.
[26]
Kemudian ketika mereka melihatnya, mereka berkata “Sesungguhnya kita sesat jalan”
[27]
“Bahkan kita telah dihampakan”
[28]
Berkatalah orang yang bersikap bersederhana di antara mereka “Bukankah aku telah katakan kepada kamu. Mengapa kamu tidak bertasbih?”
[29]
Mereka menjawab “Maha Suci Tuhan kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim!”
[30]
Kemudian sebahagiannya menghadap yang lain, menyalahkan satu sama lain.
[31]
Mereka berkata “Celakanya kita! Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas.
[32]
Semoga Tuhan kita, menggantikan untuk kita yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kepada Tuhan kita sahajalah kita mampu berharap”
[33]
Demikianlah azab seksa, dan sesungguhnya azab seksa hari akhirat lebih besar lagi, kalaulah mereka mengetahui.
[34]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, disediakan untuk mereka Taman-taman yang penuh nikmat, di sisi Tuhan mereka.
[35]
Patutkah Kami jadikan orang-orang yang berserah itu, sama seperti orang-orang yang berdosa?
[36]
Apakah sudah jadi kepada kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum?
[37]
Adakah kamu mempunyai sebuah Kitab yang kamu pelajari?
[38]
Bahawa kamu beroleh padanya, apa yang kamu pilih?
[39]
Atau kamu telah mendapat sumpah daripada Kami, yang tetap hingga ke hari kiamat, bahawa kamu beroleh apa yang kamu putuskan?
[40]
Bertanyalah kepada mereka “Siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab untuk itu?”
[41]
Atau mereka mempunyai sekutu-sekutu. Maka hendaklah mereka bawakan sekutu-sekutu mereka, jika betul mereka orang-orang yang benar.
[42]
Hari disingkap dari belah betis, dan mereka diseru supaya bersujud. Kemudian mereka tidak berkemampuan,
[43]
Sambil pandangan mereka tertunduk, dan mereka pula diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka telah diseru supaya bersujud sedang mereka sihat.
[44]
Oleh itu, biarkanlah Aku sahaja bersama orang yang mendustakan Penyataan ini. Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit, dari arah yang mereka tidak ketahui.
[45]
Dan Aku akan melanjutkan tempoh bagi mereka. Sesungguhnya rancanganKu, amatlah teguh.
[46]
Pernahkah engkau meminta sebarang bayaran kepada mereka, lalu mereka dibebani hutang?
[47]
Atau adakah di sisi mereka, perkara-perkara ghaib, kemudian mereka menyalinnya?
[48]
Oleh itu, bersabarlah terhadap keputusan Tuhanmu, dan janganlah engkau menjadi seperti orang yang ditelan ikan. Ketika dia berdoa sambil dia menanggung derita.
[Nabi Yunus]
[49]
Kalaulah dia tidak didatangi nikmat pertolongan daripada Tuhannya, nescaya tercampaklah dia ke persisiran yang tandus dalam keadaan tercela.
[50]
Kemudian Tuhannya memilihnya, dan menjadikannya dari kalangan orang-orang yang soleh.
[51]
Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka, semasa mereka mendengar Perutusan sambil mereka berkata “Sesungguhnya dia, benar-benar gila”
[52]
Padahal tidaklah ia melainkan sebuah Peringatan bagi seluruh dunia.