Wednesday, 18 July 2012

95. SURAH At-Tiin

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Demi buah Tiin dan Zaitun,
[2]
Dan gunung Tursina,
[3]
Dan negeri yang aman ini,
[4]
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam acuan yang terbaik.
[5]
Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya,
[6]
Melainkan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, maka mereka beroleh pahala yang tidak ada batas.
[7]
Dan apakah yang menjadikan engkau seorang pendusta akan hari pembalasan sesudah itu?
[8]
Bukankah Allah seadil-adil Hakim?