Tuesday, 14 August 2012

61. SURAH As-Saff

61. SURAH As-Saff
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah. Dan Dialah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
[2]
Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak lakukan!
[3]
Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan.
[4]
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalanNya, dalam barisan, seolah-olah mereka itu sebuah struktur yang bersambung kukuh.
[5]
Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya “Wahai kaumku! Mengapa kamu menyakiti daku, sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu?” Kemudian ketika mereka menyeleweng, Allah menyelewengkan hati mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik.
[6]
Dan ketika Isa ibni Maryam berkata “Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu, mengesahkan apa yang sebelumku dari Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, yang bernama Ahmad” Tetapi ketika dia datang kepada mereka bersama bukti-bukti yang nyata, mereka berkata “Ini adalah sihir yang nyata!”
[7]
Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan pendustaan terhadap Allah, sedang dia diajak kepada Islam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
[8]
Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sedang Allah tetap akan menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang yang kafir tidak menyukai.
[9]
Dialah yang telah mengutuskan RasulNya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dijadikannya mengatasi segala agama lain, walaupun orang-orang yang menyekutukan (Allah) tidak menyukai.
[10]
Wahai orang-orang beriman! Mahukah Aku tunjukkan satu bentuk perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?
[11]
Iaitu kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, dan berjuang pada jalan Allah dengan harta benda kamu dan diri kamu. Yang demikian, itulah yang lebih baik bagi kamu, sekiranya kamu mengetahui.
[12]
Dia akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam Taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam Syurga Adn. Itulah kejayaan yang besar.
[13]
Dan juga yang lain yang kamu sukai, iaitu pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman.
[14]
Wahai orang-orang beriman! Jadikanlah diri kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa ibni Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya “Siapakah penolong-penolongku untuk Allah?” Pengikut-pengikut menjawab “Kamilah penolong-penolong Allah!” Kemudian sepuak dari kaum Bani Israil beriman, dan sepuak lagi kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman itu untuk mengalahkan musuhnya, sehingga menjadilah mereka orang-orang yang menang.