Tuesday, 14 August 2012

45. SURAH Al-Jathiyah

45. SURAH Al-Jathiyah
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Haa, Miim.
[2]
Kitab ini diwahyukan daripada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
[3]
Sesungguhnya pada langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman.
[4]
Dan pada kejadian diri kamu sendiri. Dan segala jenis binatang yang dibiakkanNya, terdapat juga tanda-tanda bagi orang-orang yang meyakini.
[5]
Dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada limpah kurnia yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu dihidupkan dengannya bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin, terdapat juga tanda-tanda bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.
[6]
Inilah ayat-ayat keterangan Allah yang Kami bacakan kepadamu dengan kebenaran. Maka kepada perkataan mana lagikah mereka hendak beriman sesudah Allah dan Ayat-ayatNya?
[7]
Kecelakaanlah bagi tiap-tiap pendusta lagi berdosa,
[8]
Yang mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian tetap juga berlagak sombong, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Oleh itu, gembirakanlah dia dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
[9]
Dan apabila sampai ke pengetahuannya dari ayat-ayat Kami, dia menjadikannya ejek-ejekan. Mereka itu akan beroleh azab yang menghinakan.
[10]
Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan apa jua yang mereka usahakan, tidak akan dapat memanfaatkan mereka sedikitpun. Demikianlah juga apa yang mereka ambil yang lain dari Allah. Dan mereka itu akan beroleh azab seksa yang besar.
[11]
Ini adalah petunjuk. Dan orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat keterangan Tuhannya, mereka itu akan beroleh azab seksa dari jenis azab yang tidak terperi sakitnya.
[12]
Allah jua yang menundukkan lautan untuk kamu, supaya kapal-kapal dapat belayar padanya dengan perintahNya, dan supaya kamu mencari limpah kurniaNya, dan juga supaya kamu bersyukur.
[13]
Dan Dia memudahkan untuk kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya daripadaNya. Sesungguhnya pada yang demikian mengandungi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
[14]
Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Bahawa Dia memberikan balasan kepada suatu kaum itu berdasarkan apa yang mereka telah usahakan.
[15]
Sesiapa yang berbuat baik, maka ia adalah untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat jahat, maka ia untuknya juga. Dan kepada Tuhan kamulah, kamu akan dikembalikan.
[16]
Dan demi sesungguhnya, Kami telah berikan kepada Bani Israil Kitab, kearifan, dan kenabian. Dan Kami telah kurniakan kepada mereka dari benda-benda yang baik, dan Kami telah memilih mereka di atas segala bangsa.
[17]
Dan Kami telah berikan mereka keterangan-keterangan yang jelas mengenai urusan. Dan mereka tidak berselisihan melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan disebabkan hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.
[18]
Dan Kami letakkan engkau juga pada suatu Syariat hukum-hakam. Maka turutilah ia, dan janganlah menuruti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
[19]
Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan manfaat kepadamu sedikitpun dari Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebahagiannya adalah sekutu bagi yang lain. Dan Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
[20]
Ini adalah pedoman manusia, dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
[21]
Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa Kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan hidup mereka dan keadaan mati mereka? Buruk sungguh apa yang mereka tentukan itu.
[22]
Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, dan agar tiap-tiap diri diberikan balasan untuk apa yang mereka telah kerjakan, sedang mereka tidak akan dianiaya.
[23]
Dengan demikian, bagaimanakah pendapatmu terhadap orang yang mengambil hawa nafsunya, sebagai tuhan, dan dia pula disesatkan oleh Allah di atas ilmu pengetahuan, dan Dia mengunci pendengarannya dan hatinya, dan diadakan lapisan penutup di atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberikan petunjuk kepadanya sesudah Allah? Oleh itu, mengapa kamu tidak mengambil pengajaran?
[24]
Dan mereka berkata “Tidaklah ia melainkan kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup. Dan tiadalah yang akan membinasakan kita melainkan masa” Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan pun mengenai hal tersebut. Tidaklah mereka melainkan meneka-neka.
[25]
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Kami yang jelas, tiadalah hujah mereka selain mereka berkata “Bawakanlah datuk nenek kami kalau betul kamu orang-orang yang benar!”
[Hidup semula]
[26]
Katakanlah “Allah yang menghidupkan kamu, kemudian akan mematikan kamu, setelah itu Dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mengetahui”
[27]
Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dan ketika berlakunya Saat, pada hari itu, rugilah orang-orang yang berpegang pada perkara yang salah.
[28]
Dan engkau akan melihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk menerima kitab amalnya “Pada hari ini kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu telah kerjakan!
[29]
Inilah Catatan Kami, yang memberikan keterangan terhadap kamu dengan kebenaran. Sesungguhnya Kami telah mencatat segala apa yang kamu telah lakukan!”
[30]
Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat baik, maka Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatNya. Itulah kejayaan yang nyata.
[31]
Adapun orang-orang yang kafir “Bukankah ayat-ayatKu telah dibacakan kepada kamu, kemudian kamu berlaku sombong, dan kamu pula menjadi orang yang berdosa?
[32]
Dan apabila dikatakan "Sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan Saat tidak ada keraguan padanya" kamu berkata "Kami tidak mengetahui apakah Saat itu. Kami hanya menganggapnya sebagai sangkaan sahaja, dan kami tidak sekali-kali meyakininya”
[33]
Oleh itu, nyatalah kepada mereka balasan kejahatan-kejahatan apa yang mereka telah lakukan, dan mereka diliputi oleh apa yang mereka ejek-ejekan itu!
[34]
Dan dikatakan “Pada hari ini, Kami melupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan dengan hari kamu ini. Dan tempat kamu pula adalah neraka, dan kamu tidak akan beroleh sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan.
[35]
Semua ini kerana kamu telah menjadikan ayat-ayat keterangan Allah sebagai ejek-ejekan, dan kamu telah diperdayakan oleh kehidupan dunia” Sesungguhnya pada hari itu mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya, dan mereka pula tidak akan ditanya untuk ketenangan.
[36]
Dan bagi Allah jualah segala pujian, Tuhan langit, dan Tuhan bumi, Tuhan sekalian alam.
[37]
Dan bagiNyalah keagungan di langit dan di bumi. Dan Dialah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.