Wednesday, 15 August 2012

79. SURAH An-Nazi'at

79. SURAH An-Nazi'at
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Demi yang mencabut dengan sekasar-kasarnya.
[2]
Dan yang menarik dengan selembut-lembutnya.
[3]
Dan yang cergas bergerak dengan gerakan yang secergas-cergasnya.
[4]
Dan yang masing-masing berlumba-lumba dengan perlumbaan yang bersungguh-sungguh.
[5]
Dan yang mentadbir urusan.
[6]
Hari berlakunya goncangan dengan sekali goncangan.
[7]
Kemudian ia diiringi yang berikutnya.
[8]
Hati pada ketika itu berdebar-debar ketakutan,
[9]
Pandangan mereka tunduk.
[10]
Mereka berkata “Adakah kami akan dikembalikan semula kepada bentuk terdahulu?
[11]
Bolehkah sesudah kita menjadi tulang yang reput?”
[12]
Mereka berkata lagi “Kalaulah demikian, sudah tentu ini adalah suatu pengembalian yang merugikan!”
[13]
Kemudian hanya dengan satu jeritan,
[14]
Lalu dengan tiba-tiba mereka terjaga.
[15]
Sudahkah sampai kepadamu kisah Musa?
[16]
Ketika dia diseru Tuhannya di Wadi Tuwa yang suci.
[17]
“Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
[18]
Dan katakanlah kepadanya 'Tidakkah kamu mahu membersihkan dirimu?
[19]
Dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (kepadaNya)”
[20]
Kemudian dia memperlihatkan kepadanya, tanda yang besar.
[21]
Namun dia mendustakan dan menderhakai.
[22]
Kemudian dia berpaling sambil berusaha.
[23]
Lalu dia menghimpunkan dan menyeru,
[24]
Dan dia berkata “Akulah tuhan kamu, yang tertinggi”
[25]
Oleh itu, Allah menyeksanya di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menjadi contoh (yang menggerunkan).
[26]
Sesungguhnya pada yang demikian mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (akan Tuhannya).
[27]
Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Dia telah membangunkannya!
[28]
Dia telah meninggikan strukturnya dan menyempurnakannya,
[29]
Dan Dia mengelapkan malamnya, dan mengeluarkan terang-benderangnya.
[30]
Dan bumi sesudah itu dihamparkanNya,
[31]
Dia mengeluarkan daripadanya, airnya dan tumbuh-tumbuhannya.
[32]
Dan gunung-ganang dijadikanNya kukuh.
[33]
Sebagai limpah kurnia bagi kamu dan binatang-binatang ternak kamu.
[34]
Maka apabila datang malapetaka besar,
[35]
Hari manusia mengingati apa yang telah diusahakannya,
[36]
Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada sesiapa yang melihat,
[37]
Maka adapun orang yang melampaui batas,
[38]
Dan mengutamakan kehidupan dunia,
[39]
Maka sesungguhnya neraka Jahanamlah tempat perlindungannya.
[40]
Adapun orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya, dan menahan dirinya dari hawa nafsu tidak baik,
[41]
Maka sesungguhnya Syurgalah tempat perlindungannya.
[42]
Mereka selalu bertanyakan kepadamu mengenai Saat “Bilakah kedatangannya?”
[43]
Apa pula kaitan tugasmu dengan ucapan itu?
[44]
Kepada Tuhanmulah terserah kesudahan mengenainya.
[45]
Engkau hanyalah pemberi amaran kepada orang yang takut mengenainya.
[46]
Pada hari mereka melihatnya, seakan-akan mereka tidak tinggal melainkan sekadar di waktu petang atau di paginya sahaja.