Wednesday, 18 July 2012

108. SURAH Al-Kauthar

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Sesungguhnya Kami, Kami telah mengurniakan kepadamu kebaikan yang banyak.
[2]
Oleh itu, dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu, dan berkorbanlah.
[3]
Sesungguhnya musuhmu, dialah yang terputus.