Wednesday, 18 July 2012

93. SURAH Ad-Dhuha

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Demi waktu dhuha,
[2]
Dan malam apabila ia diliputi kegelapan.
[3]
Tuhanmu tidak (sesekali) meninggalkanmu, dan tidak pula Dia membenci.
[4]
Dan sesungguhnya (keadaan) akhir adalah lebih baik bagimu daripada permulaan.
[5]
Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau berpuas hati.
[6]
Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu, lalu memberikan perlindungan?
[7]
Dan didapatiNya engkau sesat, lalu Dia memberikan petunjuk.
[8]
Dan didapatiNya engkau dalam kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan?
[9]
Maka terhadap anak yatim, janganlah berlaku kasar,
[10]
Adapun orang yang meminta, maka janganlah menolak.
[11]
Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah diceritakan.