Wednesday, 18 July 2012

112. SURAH Al-Ikhlas

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Katakanlah “Dialah Allah, Yang Satu,
[2]
Allah, tempat bergantung,
[3]
Dia tidak beranak, dan tidak pula Dia diperanakkan,
[4]
Dan tiada sesiapapun yang serupa denganNya”