Wednesday, 15 August 2012

82. SURAH Al-Infitar

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Apabila langit berkecai.
[2]
Dan apabila bintang-bintang bertaburan.
[3]
Dan apabila lautan meluap-luap.
[4]
Dan apabila kubur-kubur dibongkar,
[5]
Tiap-tiap diri akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya.
[6]
Wahai manusia! Apakah yang memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu Yang Mulia?
[7]
Yang telah menciptakan kamu, dan menyempurnakan kejadianmu, dan menyeimbangkan kamu.
[8]
Dalam bentuk apa sahaja yang dikehendakiNya, Dia menyusun kejadianmu.
[9]
Bahkan kamu tidak percaya kepada hari pembalasan.
[10]
Dan sesungguhnya, ke atas kamu terdapat penjaga-penjaga (malaikat),
[11]
Yang mulia, yang mencatat.
[12]
Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan.
[13]
Sesungguhnya orang-orang yang soleh, pasti akan berada di dalam nikmat.
[14]
Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, berada di dalam neraka yang menjulang-julang.
[15]
Mereka menderita bakarannya pada hari pembalasan,
[16]
Dan mereka tidak akan lenyap daripadanya.
[17]
Dan apakah yang akan membuat kamu mengetahui apakah hari pembalasan itu?
[18]
Dan apakah yang akan membuat kamu mengetahui apakah hari pembalasan itu?
[19]
Hari seseorang tidak memiliki kemampuan untuk orang lain, dan Perintah pada hari itu adalah milik Allah.