Tuesday, 14 August 2012

59. SURAH Al-Hasyr

59. SURAH Al-Hasyr
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah. Dan Dialah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
[2]
Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dalam kalangan Ahli Kitab dari tempat tinggal mereka pada saat pengusiran pertama. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan meninggalkan, dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka daripada Allah. Lalu Allah mendatangi mereka dari arah yang mereka tidak jangka, dan ditanamkanNya perasaan cemas ke dalam hati mereka, sehingga mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Oleh itu, ambillah pengajaran wahai orang-orang yang berakal fikiran dan celik mata hatinya.
[3]
Dan kalaulah Allah tidak menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah Dia tetap akan menyeksa mereka di dunia. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak.
[4]
Yang demikian itu kerana, mereka menentang Allah dan RasulNya. Dan sesiapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya.
[5]
Mana-mana pohon kurma (milik musuh) yang kamu tebang atau kamu biarkan berdiri di atas akarnya, maka yang demikian adalah dengan izin Allah. Dan kerana Dia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik.
[6]
Dan apa jua yang Allah kurniakan kepada RasulNya daripada (peninggalan) mereka. Maka kamu tidak memecutkan seekor kuda pun dan tidak juga seekor unta untuknya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-rasulNya terhadap sesiapa yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
[7]
Apa jua yang Allah kurniakan kepada RasulNya dari harta benda penduduk kota, maka adalah untuk Allah, dan untuk Rasulullah berserta kaum keluarganya, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang musafir, bahawa ia tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di kalangan kamu. Dan apa jua yang diberikan Rasulullah kepada kamu maka terimalah, dan apa jua yang dia melarangi kamu daripadanya, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azab seksaNya.
[8]
Juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari tempat tinggal mereka dan harta benda mereka, kerana mencari limpah kurnia daripada Allah dan keredhaan dan menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar.
[9]
Dan orang-orang yang mendiami negeri (Ansar) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mengasihi orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan tidak pula mereka mendapati di dalam hati mereka sebarang keinginan pada apa yang telah diberikan kepada mereka (orang-orang berhijrah). Malah lebih mengutamakan lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun bersama mereka kemiskinan. Dan sesiapa yang terpelihara dari tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.
[10]
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata “Wahai Tuhan Kami! Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau tanamkan di dalam hati kami perasaan hasad dengki terhadap orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah Yang Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMu”
[11]
Tidakkah engkau melihat terhadap orang-orang munafik itu? Berkatalah kepada saudara-saudara mereka, orang-orang yang kafir dari kalangan ahli Kitab “Jika kamu diusir, sudah tentu kami akan pergi bersama-sama kamu, dan kami tidak akan menuruti (perkara) yang ada kaitannya dengan kamu selama-lamanya. Dan jika kamu diserang, sudah tentu kami akan menolong kamu!” Padahal Allah menjadi saksi bahawa mereka benar-benar adalah pendusta.
[12]
Jika orang-orang itu diusir, mereka ini tidak akan keluar bersama-sama mereka. Dan jika orang-orang itu diserang, mereka ini juga tidak akan menolong mereka. Dan jika mereka ini menolong mereka sekalipun, sudah tentu mereka akan berpaling. Kemudian mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan,
[13]
Sesungguhnya kamu di dalam hati mereka, sangat ditakuti lebih daripada Allah. Yang demikian itu kerana, mereka adalah kaum yang tidak mengerti.
[14]
Mereka tidak sekali-kali akan memerangi kamu melainkan di kota-kota yang berbenteng kukuh, atau di balik tembok. Permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah hebat. Engkau menyangka mereka bersatu padu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu kerana, mereka adalah kaum yang tidak memahami.
[15]
Sama seperti orang-orang yang terdahulu sedikit daripada mereka, yang telah merasai akibat buruk disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
[16]
Sama seperti syaitan ketika dia berkata kepada manusia “kufurlah!” Setelah orang itu kufur, berkatalah dia “Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, kerana aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam!”
[17]
Lalu kesudahan keduanya, mereka ditempatkan di dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah balasan mereka yang zalim.
[18]
Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat akan apa yang dia telah sediakan untuk hari esok. Dan Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan.
[19]
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, kemudian Dia menjadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka itu orang-orang yang fasik.
[20]
Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli Syurga. Ahli Syurga, mereka itu orang-orang yang mencapai.
[21]
Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini di atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung tersebut tunduk berpecah-belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka berfikir.
[22]
Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
[23]
Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Yang Maha Menguasai. Yang Maha Suci. Yang Maha Sejahtera. Yang Maha Melimpahkan Keamanan. Yang Maha Pengawal dan Pengawas. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Perkasa. Yang Memiliki Segala Keagungan. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya.
[24]
Dialah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk. Yang Mengadakan. Yang Membentuk Rupa. BagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbih kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.