Tuesday, 14 August 2012

69. SURAH Al-Haqqa

69. SURAH Al-Haqqa
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Satu kenyataan yang pasti berlaku.
[2]
Apakah kenyataan yang pasti berlaku itu?
[3]
Dan apakah yang akan menjadikan kamu tahu apakah kenyataan yang pasti berlaku itu?
[4]
Kaum Thamud dan Aad telah mendustakan hari yang menggemparkan itu.
[5]
Dan adapun Thamud (kaum Nabi Soleh), maka mereka telah dibinasakan oleh sesuatu yang melampau kedahsyatannya.
[6]
Adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang melampau kekencangannya,
[7]
Yang diarahkanNya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-menerus. Maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan. Seolah-olah mereka, batang-batang pohon kurma yang lompang.
[8]
Dengan itu, dapatkah engkau melihat sisa-sisa mereka?
[9]
Dan datanglah Firaun, dan orang-orang sebelumnya, dan (penduduk) negeri-negeri yang telah ditunggang-terbalikkan bersama-sama dosa.
[10]
Dan mereka menderhakai utusan Tuhan mereka, lalu Dia menyeksa mereka dengan azab yang perit.
[11]
Sesungguhnya Kami, ketika air melimpah ruah, Kami mengangkut kamu di dalam bahtera.
[12]
Agar Kami jadikan ia bagi kamu, peringatan, dan agar ditujukan kepada telinga yang mahu mendengar.
[13]
Dan apabila ditiupkan Sangkakala dengan sekali tiupan,
[14]
Dan bumi dan gunung-ganang diangkat dan dihancurkan dengan sekali kehancuran,
[15]
Maka pada hari itu terjadilah kejadian,
[16]
Dan langit akan terbelah, kemudian menjadilah ia pada hari itu rapuh,
[17]
Sedang malaikat-malaikat berada pada penjuru-penjurunya. Dan Arasy Tuhanmu pada hari itu akan dipikul di atas mereka oleh lapan.
[18]
Pada hari itu, kamu akan dihadapkan. Tidak akan tersembunyi dalam kalangan kamu sebarang rahsia.
[19]
Dan sesiapa yang diberikan Kitab amalnya di tangan kanannya akan berkata “Nah! Bacalah Kitab amalku ini!
[20]
Sesungguhnya aku meyakini bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku ini!”
[21]
Kemudian menetaplah dia di dalam kehidupan yang diredhai,
[22]
Di dalam Taman yang tinggi,
[23]
Gugusan buah-buahannya tergantung dekat.
[24]
“Makanlah dan minumlah dengan sepuasnya untuk apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu!”
[25]
Adapun orang yang diberikan Kitab amalnya di tangan kirinya akan berkata “Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan Kitab amalku,
[26]
Sehingga aku tidak akan mengetahui hitungan amalku.
[27]
Alangkah baiknya kalaulah ia (kematianku di dunia) adalah pengakhiran.
[28]
Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun.
[29]
Kekuasaanku telah hilang lenyap daripadaku”
[30]
“Tangkaplah dia dan belenggulah dia,
[31]
Dan bakarlah dia di dalam neraka Jahim.
[32]
Kemudian belitkanlah dia dengan rantai besi yang panjangnya tujuh puluh hasta!
[33]
Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar,
[34]
Dan tidak merasa terdorong untuk memberi makan orang miskin.
[35]
Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini seorangpun sahabat handai,
[36]
Dan tidak pula ada sebarang makanan melainkan dari air danur,
[37]
Yang tidak menelannya melainkan orang-orang yang berdosa”
[38]
Dan Aku bersumpah. Demi apa yang kamu lihat,
[39]
Dan apa yang kamu tidak lihat,
[40]
Sesungguhnya ia benar-benar perkataan Rasul yang mulia.
[41]
Dan bukanlah ia perkataan seorang pemuisi. Amatlah sedikit kamu yang beriman.
[42]
Dan bukanlah pula perkataan seorang pawang. Amatlah sedikit kamu yang mengambil peringatan.
[43]
Sebuah Wahyu daripada Tuhan sekalian alam.
[44]
Dan kalaulah dia mengada-adakan atas nama Kami beberapa ucapan,
[45]
Sudah tentu Kami akan menyentapnya dengan Tangan kanan,
[46]
Dan sudah tentu Kami akan memutuskan tali jantungnya.
[47]
Dan tidak ada seorangpun di antara kamu yang dapat mengelakkan.
[48]
Dan sesungguhnya ia benar-benar sebuah Peringatan bagi orang-orang yang bertakwa.
[49]
Dan sesungguhnya Kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan.
[50]
Dan sesungguhnya ia (Al-Quran) benar-benar sebuah Penyesalan bagi orang-orang yang kafir.
[51]
Dan sesungguhnya ia adalah kebenaran yang diyakini.
[52]
Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar.