Tuesday, 14 August 2012

50. SURAH Qaf

50. SURAH Qaf
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Qaf. Demi Al-Quran yang mulia.
[2]
Bahkan mereka merasa hairan kerana datang kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, pemberi amaran. Dan orang-orang yang kafir itu berkata “Ini adalah satu perkara yang menakjubkan!
[3]
Apa, sesudah kita mati dan menjadi tanah? Itu adalah satu pengembalian yang jauh”
[4]
Sesungguhnya Kami sedia mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari (tubuh) mereka. Dan terdapat di sisi Kami sebuah Kitab yang terjaga.
[5]
Dan mereka mendustakan kebenaran apabila ia sampai kepada mereka. Kerana itu, mereka berada dalam kekeliruan.
[6]
Dan tidakkah mereka memandang langit di atas mereka, sebagaimana Kami membinanya dan menghiasinya, dan dengan keadaan tidak terdapat padanya sebarang keretakan?
[7]
Dan bumi ini, Kami bentangkan ia, dan Kami pacakkan pula padanya gunung-ganang yang berdiri kukuh, dan Kami tumbuhkan padanya berbagai jenis yang indah belaka?
[8]
Untuk menjadi perhatian dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali.
[9]
Dan Kami telah menurunkan air dari langit yang diberkati, kemudian Kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dituai.
[10]
Dan pohon-pohon kurma yang tinggi, yang padanya lapisan bersusun-susun.
[11]
Sebagai limpah kurnia untuk hamba-hamba (Kami). Dan Kami hidupkan juga dengannya bumi yang mati. Sedemikian itulah keadaan kebangkitan.
[12]
Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Rass, dan Thamud (kaum Nabi Soleh) telah juga mendustakan,
[13]
Dan Aad (kaum Nabi Hud), Firaun, dan kaum Lut,
[14]
Demikianlah juga penduduk Aikah, dan kaum Tubba’. Semuanya telah mendustakan Rasul-rasul, maka terpenuhilah ancamanKu.
[15]
Dan adakah Kami telah menjadi letih disebabkan ciptaan yang pertama itu. Bahkan mereka berada dalam keraguan mengenai suatu ciptaan yang baru.
[16]
Dan demi sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia, dan Kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan kepadanya oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri,
[17]
Semasa menerima dua penerima (malaikat) yang satu duduk di sebelah kanan, dan di sebelah kiri.
[18]
Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya melainkan ada di sisinya pemerhati yang sentiasa sedia.
[19]
Dan datanglah Sakaratulmaut dengan kebenaran. Itulah apa yang kamu selalu berpaling daripadanya!
[20]
Dan ditiupkan sangkakala. Itulah hari amaran.
[21]
Dan datanglah tiap-tiap orang, disertai pembawa, dan saksi.
[22]
“Demi sesungguhnya! Engkau dahulu berada dalam keadaan lalai mengenai ini. Kemudian Kami hapuskan daripadamu penutupmu, maka pandanganmu pada hari ini menjadi tajam”
[23]
Dan berkatalah pula pendampingnya (malaikat) “Inilah apa yang bersamaku, telah sedia”
[24]
(Allah berfirman) “Humbankanlah ke dalam neraka Jahanam itu tiap-tiap yang sangat ingkar lagi berdegil.
[25]
Yang sangat tidak suka melakukan kebajikan, yang melampaui batas, lagi yang meragukan,
[26]
Yang menjadikan bersama-sama Allah tuhan yang lain. Oleh itu, humbankanlah dia ke dalam azab seksa yang seberat-beratnya”
[27]
Berkatalah pendampingnya (Syaitan) “Wahai Tuhan kami, aku tidak menjadikan dia melampaui batas, tetapi dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh”
[28]
Dia berfirman “Janganlah kamu berbalah semasa kehadiranKu. Dan sesungguhnya Aku telah memberikan amaran kepada kamu.
[29]
PerkataanKu tidak sekali-kali akan berubah, dan Aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hambaKu”
[30]
Hari Kami bertanyakan kepada neraka Jahanam “Adakah engkau sudah penuh? ” Ia menjawab “Ada lagikah?”
[31]
Dan didekatkan Syurga kepada orang-orang yang bertakwa, yang tidak jauh.
[32]
“Inilah apa yang dijanjikan kepada kamu, dan kepada tiap-tiap hamba yang sentiasa kembali, lagi yang sangat memelihara dengan sebaik-baiknya.
[33]
(Iaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah semasa tidak terlihat, dan datang dengan hati yang kembali.
[34]
Masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera. Itulah hari yang abadi”
[35]
Mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki di dalamnya, dan di sisi Kami ada banyak lagi.
[36]
Dan berapa banyak kaum-kaum yang Kami telah binasakan terdahulu daripada mereka. Orang-orang itu lebih kuat kekuasaan daripada mereka, dan orang-orang itu telah keluar ke merata negeri. Adakah tempat untuk melepaskan diri?
[37]
Sesungguhnya pada yang demikian, tidak diragukan mengandungi peringatan bagi sesiapa yang mempunyai hati, atau yang menggunakan telinganya, sedang dia menjadi saksi.
[38]
Dan demi sesungguhnya! Kami telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak merasa letih sedikitpun.
[39]
Dan bersabarlah akan apa yang dikatakan oleh mereka, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
[40]
Dan bertasbihlah kepadaNya pada malam hari dan selepas bersujud.
[Solat]
[41]
Dan dengarkanlah. Hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat,
[42]
Hari mereka mendengar suara yang dahsyat dengan kebenaran. Itulah hari keluar.
[Hidup semula]
[43]
Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepada Kamilah tempat kembali.
[44]
Pada hari bumi terbelah, daripadanya (mereka) tergesa-gesa. Demikian itu adalah penghimpunan yang mudah bagi Kami.
[45]
Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, dan engkau bukanlah orang yang berkuasa memaksa mereka. Oleh itu, berikanlah sahaja peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang yang takut akan ancamanKu.