Wednesday, 18 July 2012

98. SURAH Al-Baiyina

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan orang-orang yang menyekutukan (Allah) tidak akan meninggalkan (kepercayaan mereka) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas,
[2]
Iaitu seorang Rasul daripada Allah yang membacakan Lembaran-lembaran Suci,
[3]
Terkandung di dalamnya tulisan-tulisan yang benar.
[4]
Dan orang-orang yang diberikan Kitab itu tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas.
[5]
Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Dan supaya mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus.
[6]
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan orang-orang yang menyekutukan (Allah) itu akan berada di dalam neraka Jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.
[7]
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka itulah sebaik-baik makhluk.
[8]
Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah syurga Adn, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia. Yang demikian itu untuk orang-orang yang takut akan Tuhannya.