Sunday, 12 August 2012

44. SURAH Ad-Dukhan

44. SURAH Ad-Dukhan
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Haa, Miim.
[2]
Demi Kitab yang menerangkan.
[3]
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada malam yang berkat. Sesungguhnya Kami sentiasa memberikan peringatan.
[4]
Padanya, dijelaskan tiap-tiap urusan yang mengandungi hikmat.
[5]
Suatu Perintah daripada Kami. Sesungguhnya Kamilah yang menghantarkan.
[6]
Sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
[7]
Tuhan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang yakin.
[8]
Tiada Tuhan melainkan Dia. Dialah Yang menghidupkan dan Yang mematikan. Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.
[9]
Bahkan mereka tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main.
[10]
Maka tunggulah hari dikala langit membawa Kabut yang terlihat,
[11]
Yang akan menyelubungi manusia “Ini adalah azab yang sungguh menyakitkan.
[12]
Wahai Tuhan kami! Hapuskanlah azab ini daripada kami, sesungguhnya kami akan beriman!”
[13]
Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan? Padahal mereka telah didatangi seorang Rasul yang nyata!
[14]
Kemudian mereka berpaling daripadanya sambil berkata “Dia seorang yang diajarkan (oleh orang lain), seorang yang gila!”
[15]
Sesungguhnya (jika) Kami hapuskan azab itu sedikitpun, sudah tentu kamu akan kembali.
[16]
Hari Kami timpakan satu hentaman yang besar. Sesungguhnya Kami tetap akan menyeksa.
[17]
Dan demi sesungguhnya! Sebelum mereka, Kami telah menguji kaum Firaun, dan mereka telah didatangi oleh seorang Rasul yang mulia,
[18]
“Berikanlah kepadaku wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya aku ini bagi kamu, seorang Rasul yang amanah.
[19]
Dan janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata.
[20]
Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, dari ancaman kamu untuk merejam daku.
[21]
Dan sekiranya kamu tidak percayakan daku, maka biarkanlah daku bersendirian”
[22]
Kemudian dia merayu kepada Tuhannya bahawa “Sesungguhnya ini adalah kaum yang berdosa”
[23]
Maka “Keluarlah bersama hamba-hambaKu pada waktu malam. Sesungguhnya kamu akan diekori.
[24]
Dan biarkanlah laut itu tenang. Sesungguhnya mereka adalah tentera yang akan ditenggelamkan”
[25]
Berapa banyak taman-taman dan mata air, mereka tinggalkan.
[26]
Dan berbagai jenis tanaman dan tempat-tempat yang indah,
[27]
Dan kemewahan hidup, yang mereka sekian lama nikmati.
[28]
Demikianlah. Dan Kami jadikan semua itu, diwarisi oleh kaum yang lain.
[29]
Mereka tidak ditangisi langit mahupun bumi. Dan tidak pula mereka diberikan tempoh.
[30]
Dan sesungguhnya! Kami telah menyelamatkan kaum Bani Israil dari azab yang menghinakan,
[31]
Dari Firaun, sesungguhnya dia adalah seorang yang sombong dalam kalangan orang-orang yang melampaui batas.
[32]
Dan demi sesungguhnya! Kami telah memilih mereka berdasarkan pengetahuan ke atas semua bangsa,
[33]
Dan Kami berikan mereka berbagai tanda yang padanya ujian yang nyata.
[34]
Sesungguhnya mereka akan berkata,
[35]
“Tidaklah ia melainkan kematian kita yang pertama, dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan semula.
[36]
Maka bawakanlah datuk nenek kami (yang telah mati) kalau betul kamu orang-orang yang benar!”
[37]
Adakah mereka yang lebih baik, atau kaum Tubba atau orang-orang yang terdahulu daripada mereka? Orang-orang itu Kami telah binasakan. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdosa.
[Kaum Tubba adalah orang Himyar di Yaman]
[38]
Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dengan main-main.
[39]
Tidaklah Kami menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
[40]
Sesungguhnya Hari Pengadilan adalah masa yang ditentukan untuk mereka semua,
[41]
Hari seorang karib tidak bermanfaat sedikitpun kepada karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan,
[42]
Melainkan orang yang telah diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Penyayang.
[43]
Sesungguhnya pokok Zaqqum,
[44]
Makanan bagi orang yang berdosa.
[45]
Seolah-olah tembaga cair. Ia akan mendidih di dalam perut,
[46]
Seperti mendidihnya air yang menggelegak.
[47]
“Ambillah dia dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
[48]
Kemudian curahkanlah ke atas kepalanya air panas yang menggelegak.
[49]
Rasakanlah, sesungguhnya engkau adalah orang yang berpengaruh lagi terhormat.
[50]
Sesungguhnya inilah apa yang dahulu kamu ragu-ragukan!”
[51]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman sentosa.
[52]
Di dalam taman-taman, dan mata air-mata air.
[53]
Sambil memakai pakaian dari sutera halus dan sutera tebal, dan saling berhadap-hadap satu sama lain.
[54]
Demikianlah. Dan Kami kahwinkan mereka dengan pasangan-pasangan yang bermata indah.
[55]
Mereka meminta di dalamnya, segala jenis buah-buahan dalam keadaan aman sentosa.
[56]
Mereka tidak merasai mati di dalamnya melainkan mati yang pertama. Dan Dia akan memelihara mereka dari azab neraka.
[57]
Sebagai limpah kurnia daripada Tuhanmu. Yang demikian, itulah kejayaan yang besar.
[58]
Dan sesungguhnya Kami jadikan ia mudah pada lidahmu, supaya mereka mengambil pengajaran.
[59]
Dan lihatlah, sesungguhnya mereka juga akan melihat.