Tuesday, 14 August 2012

70. SURAH Al-Ma'arij

70. SURAH Al-Ma'arij
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Seseorang bertanyakan mengenai azab yang pasti berlaku,
[2]
Untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada sesiapapun yang dapat menolak.
[3]
Daripada Allah, Pemilik laluan-laluan naik,
[4]
Malaikat-malaikat dan roh naik kepadaNya dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.
[5]
Oleh itu, bersabarlah dengan kesabaran yang sebaik-baiknya.
[6]
Sesungguhnya mereka memandangnya jauh,
[7]
Sedang Kami memandangnya dekat.
[8]
Hari langit menjadi seperti tembaga cair,
[9]
Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu (yang berterbangan)
[10]
Dan tidak akan bertanya seorang sahabat, sahabatnya.
[11]
Sedang mereka saling melihat. Orang yang bersalah suka kiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,
[12]
Dan isterinya dan saudaranya,
[13]
Dan kaum keluarga terdekatnya yang melindunginya,
[14]
Dan semua yang ada di bumi, agar dapat menyelamatkannya.
[15]
Ketahuilah! Sesungguhnya ia benar-benar neraka yang menjulang-julang apinya,
[16]
Yang mengelupaskan kulit kepala,
[17]
Yang memanggil-manggil orang yang membelakangi dan yang berpaling,
[18]
Dan yang mengumpul dan menyimpannya.
[19]
Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat suka mengeluh.
[20]
Apabila dia ditimpa kesusahan, tertekan.
[21]
Dan apabila dia beroleh kesenangan, bakhil.
[22]
Melainkan orang-orang yang mendirikan sembahyang,
[23]
Mereka yang tetap tekun mendirikan sembahyangnya.
[24]
Dan mereka yang pada hartanya, bahagian tertentu,
[25]
Untuk orang yang meminta dan orang yang kekurangan.
[26]
Dan mereka yang mempercayai hari pembalasan.
[27]
Dan mereka yang takut dari ditimpa azab Tuhannya,
[28]
Sesungguhnya azab Tuhan kamu, tidaklah wajar merasa aman.
[29]
Dan mereka yang menjaga kehormatannya,
[30]
Melainkan kepada isterinya atau apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
[31]
Dan sesiapa yang menginginkan selain itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.
[32]
Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya.
[33]
Dan mereka yang terhadap persaksian mereka, berdiri teguh.
[34]
Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya.
[35]
Mereka itu dimuliakan di dalam Taman.
[36]
Dan apakah yang menyebabkan orang-orang yang kafir itu bergegas ke hadapanmu (Muhammad).
[37]
Di sebelah kanan dan di sebelah kirimu, berkelompok-kelompok.
[38]
Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam Taman yang penuh nikmat?
[39]
Ketahuilah! Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka daripada apa yang mereka sedia ketahui.
[40]
Dan Aku bersumpah demi Tuhan (tempat-tempat) terbit dan terbenam. Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa,
[41]
Menggantikan dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Dan Kami tidak sekali-kali dapat dipintas.
[42]
Oleh itu, biarkanlah mereka dengan ucapan angkuh mereka dan kelekaan mereka, sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka!
[43]
Iaitu hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seolah-olah mereka bersegera ke suatu matlamat,
[44]
Sambil pandangan mereka tunduk, dan mereka pula diliputi kehinaan. Itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka.