Tuesday, 14 August 2012

57. SURAH Al-Hadid

57. SURAH Al-Hadid
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah. Dan Dialah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
[2]
Dialah yang menguasai langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
[3]
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir. Dan Yang Zahir dan Yang Batin. Dan Dialah Yang Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
[4]
Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Dan Dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
[5]
Dialah yang menguasai langit dan bumi. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan.
[6]
Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, dan Dia memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dialah Yang Maha Mengetahui akan segala isi hati.
[7]
Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan dermakanlah sebahagian dari apa yang dijadikanNya kamu menguasainya. Dan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan menderma, mereka pasti beroleh pahala yang besar.
[8]
Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Sedangkan Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu, dan sesungguhnya Dia juga telah mengambil perjanjianmu, jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
[9]
Dialah yang menurunkan kepada hambaNya Ayat-ayat yang jelas, kerana Dia hendak mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Belas KasihanNya, lagi Maha Penyayang terhadap kamu.
[10]
Dan mengapa kamu tidak mendermakan pada jalan Allah? Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi. Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang mendermakan sebelum kemenangan dan pertempuran. Mereka itu lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang mendermakan sesudahnya dan pertempuran. Dan Allah menjanjikan kepada mereka semua dengan yang terbaik. Dan Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu kerjakan.
[11]
Sesiapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Dia akan melipat gandakan baginya? Dan baginya pahala yang mulia!
[12]
Hari engkau akan melihat orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka “Berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, Taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikianlah kejayaan yang besar”
[13]
Hari orang-orang munafik, lelaki dan perempuan akan berkata kepada orang-orang beriman “Tunggulah kami, biarkanlah kami mendapat sedikit dari cahaya kamu” Dikatakan “Baliklah ke belakang kamu, dan carilah cahaya (di sana)” Kemudian diadakan di antara mereka sebuah tembok yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya terdapat rahmat, dan di sebelah luarnya pula, menghadap azab seksa.
[14]
Mereka menyeru mereka (orang-orang beriman) “Bukankah kami bersama kamu (dahulu)?” Mereka menjawab “Ya! Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu, kemudian kamu hanya menunggu, dan kamu merasa ragu-ragu dan telah ditipu oleh angan-angan kosong, sehinggalah datang Perintah Allah. Dan kamu pula telah diperdaya mengenai Allah oleh penghasut”
[15]
Maka pada hari ini tidak akan diambil daripada kamu sebarang tebusan, dan tidak pula daripada orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu adalah neraka, itulah pelindung kamu, dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan!”
[16]
Belum sampai lagikah masa untuk orang-orang beriman mengkhusyukkan hati mereka kepada mengingati Allah dan apa yang telah diturunkan dari kebenaran? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan Kitab sebelum ini, setelah dipanjangkan tempoh mereka sehingga hati mereka berubah menjadi keras, kemudian banyak di kalangan mereka menjadi orang-orang yang fasik.
[17]
Ketahuilah, bahawa Allah jualah yang menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepada kamu tanda-tanda agar kamu memahami.
[18]
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik lelaki mahupun perempuan, dan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan bagi mereka, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia.
[19]
Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasulNya, mereka di sisi Tuhan mereka seperti orang-orang Siddiqiin (pembela kebenaran) dan orang-orang yang mati Syahid. Mereka beroleh pahala mereka dan cahaya mereka. Dan orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah penghuni neraka.
[20]
Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan hiburan, perhiasan, dan bermegah-megah di kalangan kamu dan berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak-anak, seperti hujan yang menjadikan penanamnya bersuka cita terhadap pertumbuhannya. Kemudian ia menjadi kering, dan engkau akan melihatnya kekuningan yang akhirnya hancur berkecai. Dan di akhirat terdapat azab berat, dan juga keampunan daripada Allah dan keredhaan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya.
[21]
Berlumba-lumbalah kepada keampunan daripada Tuhan kamu, dan beroleh Taman yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasulNya. Itulah limpah kurnia Allah. Dia memberikannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar.
[22]
Tidak ada bencana yang ditimpakan pada bumi, dan tidak juga pada diri kamu, melainkan telah terkandung dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mengadakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
[23]
Agar kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah melepaskan kamu, dan tidak pula bermegah-megah dengan apa yang diberikanNya kepada kamu. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri.
[24]
Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil, oleh itu sesiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
[25]
Demi sesungguhnya! Kami telah mengutuskan Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka Kitab Suci dan Timbangan, supaya manusia dapat mengadakan keadilan. Dan Kami telah menurunkan besi yang memiliki kekuatan yang handal dan berbagai faedah bagi manusia. Dan supaya Allah mengadakan bukti mengenai orang yang menolongNya dan Rasul-rasulNya, tanpa terlihat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Kuasa.
[26]
Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim, dan Kami menempatkan pada keturunan mereka Kenabian dan Kitab-kitab agama. Dan di antara mereka, ada yang beroleh petunjuk, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
[27]
Kemudian Kami mengutuskan di atas jejak langkah mereka, Rasul-rasul Kami, dan Kami susuli pula dengan Isa ibni Maryam, dan Kami berikan kepadanya Kitab Injil, dan Kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas kasihan. Dan mereka mengada-adakan Rahbaniyyah*. Padahal tidak Kami mewajibkannya ke atas mereka. Hanyalah mencari keredhaan Allah. Maka mereka tidak memeliharanya dengan sebenar-benar pemeliharaan. Oleh itu, Kami berikan orang-orang yang beriman di antara mereka, balasan mereka, tetapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
[*Mereka yang mengurungkan diri di dalam biara, tidak berkahwin]
[28]
Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan percayalah kepada RasulNya, supaya Dia memberikan kepada kamu dua bahagian dari rahmatNya, dan mengadakan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya, dan Dia mengampunkan dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
[29]
Supaya golongan ahli Kitab mengetahui, bahawa mereka tidak mempunyai sebarang kuasa terhadap apapun dari limpah kurnia Allah, dan bahawa limpah kurnia itu adalah dalam Tangan Allah. Dia memberikannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Dan Allah mempunyai limpah kurnia yang besar.