Tuesday, 14 August 2012

71. SURAH Nuh

71. SURAH Nuh
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya bahawa “Berikanlah amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya”
[2]
Dia berkata “Wahai kaumku! Sesungguhnya aku diutuskan kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata.
[3]
“Iaitu sembahlah Allah dan bertakwalah kepadaNya, dan taatlah kepadaku.
[4]
Supaya Dia mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu, dan menangguhkan kamu hingga ke suatu masa yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila tiba masanya, tidak dapat ditangguh, kalaulah kamu mengetahui”
[5]
Dia berkata “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku malam dan siang.
[6]
Tetapi seruanku itu tidak menambahkan mereka melainkan melarikan diri.
[7]
Dan sesungguhnya aku, tiap-tiap kali aku mengajak mereka agar Engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka pada telinga mereka, dan berselubung dengan pakaian mereka, dan berdegil dengan keingkarannya, dan berlaku sombong dengan melampau.
[8]
Kemudian sesungguhnya aku mengajak mereka secara terang-terangan.
[9]
Kemudian sesungguhnya aku telah menyatakan kepada mereka, dan mengajak mereka secara senyap-senyap.
[10]
Dan aku berkata ”Pohonkanlah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun”
[11]
Nescaya Dia akan menghantarkan hujan yang lebat kepada kamu.
[12]
Dan Dia akan memberikan untuk kamu harta kekayaan dan anak-anak. Dan Dia akan mengadakan untuk kamu kebun-kebun, dan mengadakan untuk kamu sungai-sungai.
[13]
Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah,
[14]
Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu berperingkat-peringkat?
[15]
Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit berlapis-lapis,
[16]
Dan Dia juga menjadikan bulan padanya sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai lampu,
[17]
Dan Allah telah menumbuhkan kamu daripada bumi (tanah) dengan pertumbuhan yang sempurna,
[18]
Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya?
[19]
Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan,
[20]
Supaya kamu bergerak padanya di atas jalan-jalan yang luas.
[21]
Nuh berkata “Wahai Tuhanku! Sesungguhnya mereka telah mengingkariku, dan telah menuruti orang yang harta benda dan anak-anaknya tidak menambahkannya melainkan kerugian.
[22]
Dan juga mereka telah merancangkan satu rancangan yang besar.
[23]
Dan (pemimpin-pemimpin) mereka berkata 'Janganlah meninggalkan tuhan-tuhan kamu, dan janganlah meninggalkan Wadd, Suwaa’, Yaghuth, Ya’uuq, dan Nasr'
[24]
Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan ramai orang. Oleh itu, janganlah menambahkan orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan”
[25]
Disebabkan dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan, dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka tidak beroleh sebarang penolong pun untuk diri mereka selain Allah.
[26]
Dan Nuh berkata “Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan seorangpun dari orang-orang yang kafir itu hidup di atas muka bumi!
[27]
Kerana sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu, dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang zalim lagi kufur.
[28]
Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibu bapaku, dan bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan iman. Dan juga bagi sekalian orang-orang beriman, lelaki dan perempuan. Dan janganlah Engkau menambahkan untuk orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan!”