Tuesday, 14 August 2012

51. SURAH Az-Zariyat

51. SURAH Az-Zariyat
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Demi yang menaburkan dan menyebarkan,
[2]
Dan yang membawa isi kandungan,
[3]
Dan yang belayar dengan mudah,
[4]
Dan yang mengagih-agihkan Perintah.
[5]
Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu adalah benar.
[6]
Dan bahawa sesungguhnya pengadilan, pasti berlaku.
[7]
Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
[8]
Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berbeza-beza pendapat.
[9]
Dipalingkan daripada itu orang-orang yang dipalingkan.
[10]
Kecelakaanlah kepada pendusta-pendusta,
[11]
(Iaitu) orang-orang yang berada dalam banjir kelalaian.
[12]
Mereka bertanya “Bilakah hari pengadilan itu?”
[13]
Hari mereka diseksa di atas api neraka,
[14]
“Rasakanlah hukuman kamu ini. Inilah apa yang dahulu kamu minta disegerakan”
[15]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam beberapa Taman, dengan mata air-mata air.
[16]
Sentiasa menerima apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik.
[17]
Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam, untuk tidur.
[18]
Dan pada beberapa detik sebelum subuh, mereka memohon keampunan.
[19]
Dan pada harta-benda mereka, terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan yang menahan diri.
[Tidak meminta]
[20]
Dan pada bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin,
[21]
Dan pada diri kamu sendiri. Oleh itu, mengapa kamu tidak mahu melihat?
[22]
Dan pada langit, terdapat rezeki kamu dan apa yang dijanjikan kepada kamu.
[23]
Dan demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya semua itu tetap benar, sebagaimana (benarnya) apa yang kamu ucapkan.
[24]
Sudahkah sampai kepadamu kisah tetamu Ibrahim yang dimuliakan?
[25]
Ketika mereka masuk mendapatkannya dan berkata “Salam sejahtera!” Dia menjawab “Salam sejahtera!” (Sambil berkata di dalam hatinya, mereka ini) orang-orang yang tidak dikenali.
[26]
Kemudian dia masuk mendapatkan ahli rumahnya dan kembali semula bersama anak lembu gemuk (yang dipanggang).
[27]
Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil dia berkata “Silakanlah menjamu selera”
[28]
Kemudian dia merasa takut dari keadaan mereka. Mereka berkata “Janganlah engkau takut” Dan mereka memberikan berita gembira kepadanya, dengan seorang anak yang berpengetahuan (Ishak).
[Takut setelah dilihatnya mereka tidak menjamah makanan tersebut]
[29]
Lalu datanglah isterinya dengan suara yang kuat sambil memeluk mukanya sambil dia berkata “Perempuan tua, lagi mandul?”
[30]
Mereka berkata “Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui”
[31]
Dia (Nabi Ibrahim) bertanya “Apakah lagi tugasan kamu wahai utusan Tuhan?”
[32]
Mereka menjawab “Sesungguhnya kami diutuskan kepada suatu kaum yang berdosa.
[33]
Supaya kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah,
[34]
Yang diberi tanda oleh Tuhanmu untuk orang-orang yang melampaui batas”
[35]
Kemudian Kami mengeluarkan orang-orang beriman yang berada di dalamnya.
[36]
Setelah itu, Kami tidak mendapati di dalamnya melainkan sebuah rumah dari orang yang berserah diri (Nabi Lut).
[37]
Dan Kami telah tinggalkan di dalamnya satu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
[38]
Dan juga pada (kisah) Musa, ketika Kami mengutuskannya kepada Firaun bersama bukti yang nyata.
[39]
Tetapi dia bersama penyokongnya berpaling sambil berkata “Seorang ahli sihir, dan seorang yang gila!”
[40]
Lalu Kami mengambilnya bersama-sama tenteranya, dan Kami humbankan mereka ke dalam laut, sedang dia memang berhak dipersalahkan.
[41]
Dan juga pada (kisah) kaum Aad, ketika Kami menghantarkan kepada mereka angin ribut yang tandus.
[42]
Yang tidak meninggalkan sesuatupun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya seperti debu.
[43]
Dan juga pada (kisah) kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka “Bersenang-lenanglah hingga ke suatu masa!”
[44]
Dan mereka telah memberontak terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihat.
[45]
Dengan itu, mereka tidak dapat berdiri, dan tidak juga mereka dapat menolong diri mereka.
[46]
Begitu juga kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
[47]
Dan langit Kami bangunkan dengan kekuatan. Dan sesungguhnya Kami benar-benar yang meluaskannya.
[48]
Dan bumi Kami hamparkan. Betapa hebatnya Tuhan Yang menghamparkan.
[49]
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan, supaya kamu beringat.
[50]
“Dan bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku diutuskanNya kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata.
[51]
Dan janganlah kamu adakan tuhan yang lain bersama-sama Allah. Sesungguhnya aku diutuskanNya kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata”
[52]
Demikianlah, tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kaum-kaum yang terdahulu daripada mereka itu, melainkan mereka berkata “Seorang ahli sihir, dan seorang yang gila”
[53]
Adakah mereka semua telah berpesan-pesan untuk itu? Bahkan mereka semua adalah kaum yang melampaui batas.
[54]
Kemudian berpalinglah daripada mereka, maka engkau tidak akan dipersalahkan.
[55]
Dan tetap tekunlah, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah bagi orang-orang yang beriman.
[56]
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan bahawa mereka menyembahKu.
[57]
Aku tidak sekali-kali mengharapkan sebarang rezeki daripada mereka, dan Aku pula tidak mengharapkan agar mereka memberi makan kepadaKu.
[58]
Sesungguhnya Allah, Dialah jua Yang Memberikan, Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Teguh KekuasaanNya.
[59]
Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu ada bahagian sepertimana bahagian rakan-rakan mereka. Dan janganlah mereka meminta kepadaKu disegerakan.
[60]
Kemudian kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka.