Tuesday, 14 August 2012

52. SURAH At-Tur

52. SURAH At-Tur
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Demi Gunung.
[2]
Dan demi Kitab yang tertulis,
[3]
Di atas lembaran yang terbuka.
[4]
Dan demi Al-Baitul Makmur (Kaabah).
[5]
Dan demi bumbung yang ditinggikan (langit).
[6]
Dan demi laut yang terisi.
[7]
Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti berlaku.
[8]
Tiada sesiapapun yang dapat menolaknya.
[9]
Pada hari langit bergoncang sekuat-kuatnya.
[10]
Dan gunung-ganang bergerak dengan cara yang dahsyat.
[11]
Maka kecelakaanlah pada hari itu orang-orang yang mendustakan.
[12]
Iaitu orang-orang yang leka bermain-main dalam perbincangan.
[13]
Pada hari mereka ditolak ke neraka Jahanam dengan sekasar-kasarnya,
[14]
“Inilah api neraka yang kamu dustakan.
[15]
Dan adakah ini juga sihir? Atau kamu tidak melihat?
[16]
Rasakanlah bakarannya. Sama ada kamu bersabar atau tidak bersabar, sama saja bagi kamu. Sesungguhnya kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang kamu telah kerjakan”
[17]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam Taman-taman dan keredhaan.
[18]
Bersuka ria dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka, dan mereka dipelihara oleh Tuhan dari azab neraka.
[19]
“Makanlah dan minumlah kamu sepuasnya, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan”
[20]
Sambil berbaring di atas pelamin-pelamin yang tersusun. Dan Kami kahwinkan mereka dengan yang jelita, lagi bermata luas.
[21]
Dan orang-orang yang beriman berserta zuriat keturunannya yang mengikuti mereka dalam iman, Kami pertemukan zuriat keturunannya itu bersama-sama mereka. Dan Kami tidak mengurangkan sedikitpun amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang terikat dengan apa yang telah dikerjakannya.
[22]
Dan Kami sediakan pula bagi mereka, buah-buahan dan daging dari apa yang mereka ingini.
[23]
Mereka di dalamnya saling menghulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak baik dan tidak juga dosa.
[24]
Dan mereka akan sentiasa dikelilingi bagi mereka anak-anak muda, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
[25]
Dan mereka menghampiri antara satu dengan yang lain, saling bertegur sapa.
[26]
Mereka berkata “Sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami sentiasa merasa cemas (kepada Allah),
[27]
Kemudian Allah memberikan limpah kurnia kepada kami, dan memelihara kami dari azab neraka.
[28]
Sesungguhnya kami dahulu sentiasa menyeruNya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Menumpahkan Kebaikan, lagi Yang Maha Penyayang”
[29]
Oleh itu, tetap tekunlah. Kerana engkau dengan nikmat Tuhanmu itu bukanlah seorang pawang dan bukan pula seorang yang gila.
[30]
Dan mereka mengatakan “Seorang pemuisi, kami sedang menunggu-nunggu saat kebinasaannya”
[31]
Katakanlah “Tunggulah kamu, kerana sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu”
[32]
Adakah mereka disuruh oleh akal fikiran mereka untuk ini, atau sememangnya mereka itu satu kaum yang melampaui batas?
[33]
Atau mereka berkata “Dialah yang mengadakannya sendiri” Padahal mereka sendiri tidak mahu beriman!
[34]
Oleh itu, cubalah mereka datangkan kata-kata sepertinya, jika betul mereka orang-orang yang benar.
[35]
Adakah mereka telah tercipta daripada tiada, atau merekalah sang pencipta?
[36]
Adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak meyakini.
[37]
Adakah pada tangan mereka perbendaharaan Tuhanmu, atau merekalah yang mengawal (segala-galanya)?
[38]
Adakah mereka mempunyai tangga (untuk naik), yang dengannya mereka dapat mendengar. Maka hendaklah pendengar mereka itu membawakan suatu bukti yang nyata.
[39]
Layakkah bagiNya, anak-anak perempuan dan bagi kamu pula, anak-anak lelaki?
[40]
Pernahkah engkau meminta sebarang upah kepada mereka, lalu mereka dibebani dengan hutang?
[41]
Adakah pada sisi mereka perkara-perkara ghaib, lalu mereka menyalinnya?
[42]
Dan mereka menghendaki tipu daya. Padahal orang-orang yang kafir, mereka itulah tipu daya.
[43]
Adakah bagi mereka Tuhan selain Allah? Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.
[44]
Sekalipun mereka melihat sebahagian dari langit berguguran, mereka akan berkata “Itu adalah awan yang bertindih-tindih!"
[45]
Oleh itu, biarkanlah mereka sehingga mereka menemui hari yang padanya mereka kelam.
[46]
Hari segala tipu daya mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedahpun kepada mereka, dan mereka pula tidak diberikan pertolongan.
[47]
Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa sebelum itu, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
[48]
Dan bersabarlah terhadap Perintah Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau berada di hadapan Mata Kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau bangun.
[49]
Dan hendaklah engkau bertasbih kepadaNya pada waktu malam, dan sesudah bintang-bintang.
[Waktu subuh]