Wednesday, 15 August 2012

83. SURAH Mutaffifeen

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang,
[2]
Iaitu mereka yang apabila mengambil sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup,
[3]
Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkan.
[4]
Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan?
[5]
Pada hari yang besar,
[6]
Hari berdirinya manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam?
[7]
Ketahuilah! Sesungguhnya kitab amal orang-orang yang zalim itu tersimpan dalam Sijjiin.
[8]
Dan apakah yang akan membuat kamu mengetahui apakah Sijjiin itu?
[9]
Adalah kitab catatan.
[10]
Kecelakaanlah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan.
[11]
Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan.
[12]
Dan tiadalah yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas, lagi berdosa!
[13]
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata “Cerita-cerita orang-orang dahulu kala!”
[14]
Ketahuilah! Bahkan hati mereka telah berkarat disebabkan apa yang mereka kerjakan.
[15]
Ketahuilah! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar akan terhalang dari Tuhannya.
[16]
Kemudian sesungguhnya, mereka akan menderita bakaran neraka.
[17]
Dan dikatakan “Inilah apa yang kamu dustakan”
[18]
Ketahuilah! Sesungguhnya kitab amal orang-orang yang soleh tersimpan dalam Illiyiin.
[19]
Dan apakah yang akan membuat kamu mengetahui apakah Illiyiin itu?
[20]
Adalah kitab catatan,
[21]
Yang disaksikan mereka yang dirapatkan.
[22]
Sesungguhnya orang-orang yang soleh pasti berada di dalam nikmat.
[23]
Di atas pelamin-pelamin, sambil melihat.
[24]
Engkau dapat mengenali pada muka mereka, cahaya nikmat.
[25]
Mereka diberikan minuman dari suatu minuman yang termeterai bekasnya,
[26]
Meterainya kesturi. Dan untuk itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin mendapatkannya.
[27]
Dan campurannya adalah dari Tasnim.
[28]
Iaitu mata air yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang dirapatkan.
[29]
Sesungguhnya orang-orang derhaka, mereka selalu mentertawakan orang-orang beriman.
[30]
Dan apabila orang-orang itu melintasi mereka, mereka mengelip-ngelipkan mata sesama yang lain.
[31]
Dan apabila mereka kembali kepada orang-orang mereka, mereka kembali dengan riang gembira.
[32]
Dan apabila mereka melihat orang-orang itu, mereka berkata “Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!”
[33]
Padahal mereka tidaklah diutuskan untuk menjaga orang-orang itu!
[34]
Maka pada hari ini, orang-orang beriman pula akan mentertawakan orang-orang yang kafir itu.
[35]
Di atas pelamin-pelamin, sambil melihat.
[36]
“Bukankah orang-orang yang kafir telah dibalas dengan apa yang mereka telah kerjakan?”