Wednesday, 15 August 2012

76. SURAH Al-Insan

76. SURAH Al-Insan
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Bukankah telah berlalu kepada manusia satu tempoh dari masa, sedang dia ketika itu belum lagi menjadi sesuatu yang disebut-sebut?
[2]
Sesungguhnya Kami menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur, yang Kami hendak mengujinya. Oleh itu, Kami menjadikannya mendengar dan melihat.
[3]
Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya jalan-jalan, sama ada akan bersyukur ataupun akan berlaku kufur.
[4]
Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir beberapa rantai dan belenggu dan neraka yang menjulang-julang.
[5]
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik akan meminum dari gelas, yang campurannya dari Kafur,
[6]
Iaitu sebuah mata air yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah. Yang mereka dapat mengalirkan ia dengan sebaik-baiknya.
[7]
(Iaitu) mereka yang menyempurnakan nazarnya, dan mereka yang takut akan hari yang azab seksanya tersebar luas.
[8]
Mereka juga memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang tawanan,
[9]
“Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak menghendaki sebarang balasan daripada kamu atau tidak terima kasih,
[10]
Sesungguhnya kami takut (kedatangan) daripada Tuhan kami, suatu hari yang padanya kemasaman dan tekanan”
[11]
Oleh itu, Allah akan memelihara mereka dari kesengsaraan hari itu, dan akan menemukan mereka dengan keserian dan kegembiraan.
[12]
Dan disebabkan kesabaran mereka, mereka dibalas dengan Taman dan (persalinan dari) sutera.
[13]
Bersandar di dalamnya di atas pelamin-pelamin. Mereka tidak melihat di dalamnya matahari, dan tidak juga kesejukan yang melampau.
[14]
Sedang naungannya dekat kepada mereka, dan gugusan buah-buahannya bergantungan rendah.
[15]
Dan diedarkan kepada mereka, bijana dari perak dan gelas-gelas minuman yang berkeadaan laksana kaca.
[16]
Kaca dari perak yang telah diukur kadar isinya dengan sebaik-baiknya.
[17]
Dan mereka di dalamnya akan diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari Zanjabil,
[18]
Iaitu sebuah mata air di dalamnya yang dinamakan sebagai Salsabil.
[19]
Dan mereka akan dikelilingi anak-anak muda yang abadi. Apabila engkau melihat mereka, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan.
[20]
Dan apabila engkau melihat, engkau akan melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar.
[21]
Mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, dan mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak. Dan mereka diberikan minuman oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang suci.
[22]
“Sesungguhnya ini adalah untuk kamu sebagai balasan. Dan telah dihargai amal usaha kamu”
[23]
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu secara beransur-ansur.
[24]
Oleh itu, bersabarlah terhadap Perintah Tuhanmu, dan janganlah menuruti kehendak orang yang berdosa di antara mereka, atau yang ingkar.
[25]
Dan ingatlah akan nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
[26]
Dan pada sebahagian dari waktu malam, bersujudlah kepadaNya, dan bertasbihlah memujiNya pada bahagian yang panjang dari waktu malam.
[27]
Sesungguhnya orang-orang ini mencintai yang segera, dan meninggalkan di belakang mereka hari yang amat berat.
[28]
Kami menciptakan mereka dan Kami kuatkan tubuh mereka. Dan apabila Kami menghendaki, Kami gantikan (mereka dengan) orang-orang yang serupa mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya.
[29]
Sesungguhnya ini adalah sebuah peringatan. Dan sesiapa yang menghendaki, nescaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
[30]
Dan tidaklah kamu menghendaki melainkan dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
[31]
Dia memasukkan sesiapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmatNya. Dan orang-orang yang zalim, Dia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.