Wednesday, 15 August 2012

80. SURAH 'Abasa

80. SURAH 'Abasa
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Dia (Muhammad) memasamkan muka dan berpaling,
[2]
Hanya kerana dia didatangi seorang yang buta.
[3]
Dan adakah engkau mengetahui? Kemungkinan dia hendak membersihkan dirinya!
[4]
Atau mahu mendapatkan peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.
[5]
Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi,
[6]
Lalu engkau memberikan perhatian kepadanya.
[7]
Padahal tidak juga ke atasmu sekiranya dia tidak mahu membersihkan dirinya.
[8]
Adapun orang yang berusaha datang kepadamu,
[9]
Dengan perasaan takut (kepada Allah),
[10]
Lalu engkau mengabaikannya.
[11]
Janganlah berlaku sedemikian! Sesungguhnya ia adalah sebuah Peringatan.
[12]
Dan sesiapa yang menghendaki, tentulah dia beringat terhadapnya.
[13]
Di dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan,
[14]
Yang tinggi darjatnya, lagi disucikan,
[15]
Di atas tangan penyalinnya.
[16]
Yang mulia, lagi yang berbakti.
[17]
Binasalah manusia. Betapa besar kekufurannya?
[18]
Daripada apakah dia diciptakanNya?
[19]
Daripada air mani Dia menciptakannya, dan menentukannya,
[20]
Kemudian Dia memudahkan jalan baginya.
[21]
Kemudian dimatikanNya, dan menyediakan sebuah kubur kepadanya.
[22]
Kemudian apabila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya semula.
[23]
Bahkan dia belum lagi menunaikan apa yang diperintahkanNya kepadanya.
[24]
Dan hendaklah manusia melihat pada makanannya.
[25]
Bahawa Kami telah mencurahkan air dengan curahan yang lebat.
[26]
Kemudian Kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai,
[27]
Lalu Kami tumbuhkan padanya, biji-bijian,
[28]
Dan buah anggur dan sayur-sayuran,
[29]
Dan Zaitun dan pohon-pohon kurma,
[30]
Dan taman-taman yang menghijau suburnya,
[31]
Dan berbagai buah-buahan dan rumput,
[32]
Sebagai rezeki untuk kamu dan binatang-binatang ternak kamu.
[33]
Maka apabila datang suara jeritan yang dahsyat,
[34]
Hari seseorang lari daripada saudaranya,
[35]
Dan ibunya dan ayahnya,
[36]
Dan isterinya dan anak-anaknya.
[37]
Tiap-tiap orang dari mereka pada hari itu, disibukkan urusannya.
[38]
Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
[39]
Tertawa, lagi bersuka ria dengan berita baik.
[40]
Dan banyak pula muka pada hari itu penuh berdebu,
[41]
Mereka akan diliputi kegelapan.
[42]
Mereka itulah orang-orang yang kafir, lagi derhaka.