Sunday, 12 August 2012

34. SURAH Saba'

34. SURAH Saba'
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Segala puji bagi Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bagiNyalah juga segala puji di akhirat. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.
[2]
Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah jua yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun.
[3]
Dan orang-orang yang kafir berkata “Saat itu tidak akan datang kepada kami” Katakanlah “Dan demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang ghaib, ia pasti akan datang kepada kamu” Tiada yang tersembunyi daripadaNya sekalipun seberat atom yang ada di langit atau di bumi. Dan tiada yang lebih kecil atau yang lebih besar daripada itu melainkan semuanya tertulis di dalam Kitab yang nyata.
[Lauh Mahfuz]
[4]
Agar Dia membalas orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Mereka akan beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia.
[5]
Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat keterangan Kami untuk menafikannya, mereka itu akan beroleh azab seksa dari jenis azab yang tidak terperi sakitnya.
[6]
Dan orang-orang yang diberikan ilmu melihat bahawa apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar dan memimpin ke jalan Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji.
[7]
Dan orang-orang yang kafir berkata “Mahukah kami tunjukkan kepada kamu seorang lelaki yang memberitakan kepada kamu bahawa apabila badan kamu hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan berada dalam bentuk yang baru?
[8]
Adakah dia berdusta terhadap Allah, atau dia berpenyakit gila?” Bahkan mereka yang tidak percaya kepada hari akhirat pasti akan beroleh azab seksa dan berada dalam kesesatan yang jauh.
[9]
Tidakkah mereka melihat apa yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka dari langit dan bumi? Jika Kami kehendaki nescaya Kami timbus mereka di bumi, atau Kami gugurkan atas mereka ketulan-ketulan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu mengandungi satu tanda bagi tiap-tiap hamba yang bertaubat.
[10]
Dan demi sesungguhnya, Kami telah berikan kepada Daud dari limpah kurnia Kami “Wahai gunung-ganang dan burung-burung, bergema-gemalah bersama-sama Daud bertasbih!” Dan Kami telah melembutkan besi untuknya.
[11]
“Hasilkanlah baju-baju besi yang besar, dan sempurnakanlah ayamannya sekadar yang dikehendaki. Dan kerjakanlah amal-amal yang baik. Sesungguhnya Aku Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan”
[12]
Dan untuk Sulaiman, angin. Sepagi perjalanannya menyamai (perjalanan biasa) sebulan, dan sepetang perjalanannya menyamai sebulan. Dan Kami alirkan pula baginya cairan dari tembaga. Dan sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan sesiapa di kalangan mereka yang menyeleweng dari perintah Kami, Kami rasakannya azab api neraka.
[13]
Mereka bekerja untuknya apa yang dikehendakinya, dari bangunan-bangunan tinggi, patung-patung, pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam, dan periuk-periuk besar yang tetap “Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur!” Dan sememangnya sedikit sekali di kalangan hamba-hambaKu yang bersyukur.
[14]
Setelah Kami menetapkan kematian ke atasnya (Nabi Sulaiman), tidak ada yang menunjukkan kepada mereka hal kematiannya melainkan sejenis makhluk bumi (anai-anai) yang memakan tongkatnya. Dan apabila dia tumbang, nyatalah kepada golongan jin tersebut bahawa kalaulah mereka mengetahui perkara yang ghaib nescaya mereka tidak tinggal dalam azab yang menghinakan.
[15]
Demi sesungguhnya, bagi negeri Saba’, terdapat tanda di tempat tinggal mereka. Dua kumpulan kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri “Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya. Negeri yang baik, dan Tuhan yang Maha Pengampun!
[16]
Kemudian mereka berpaling, lalu Kami hantarkan kepada mereka banjir yang besar, dan Kami gantikan untuk mereka dua kumpulan kebun mereka itu dengan dua kumpulan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang pahit buahnya, dan pohon-pohon yang jarang berbuah, dan sedikit pohon-pohon bidara.
[17]
Demikianlah Kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Dan Kami tidak menimpakan balasan yang sedemikian itu melainkan kepada orang-orang yang tidak bersyukur.
[18]
Dan Kami telah mengadakan di antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkati, beberapa bandar yang berdekatan, dan Kami tentukan pula jarak perjalanan di antaranya (sesuai sebagai tempat-tempat persinggahan) “Berjalanlah kamu di antaranya pada waktu malam atau siang, dalam keadaan aman”
[19]
Kemudian mereka berkata “Wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami (di antara satu bandar dengan yang lain)”* Dan mereka telah berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri, lalu Kami jadikan mereka, cerita-cerita, dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian mengandungi tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang sentiasa bersikap sabar, lagi sentiasa bersyukur.
[*Untuk tujuan monopoli dalam perdagangan]
[20]
Dan sesungguhnya, Iblis telah berjaya menyakinkan mereka terhadap kebenaran sangkaannya, iaitu mereka menurutinya, melainkan sebahagian dari kalangan orang-orang yang beriman.
[21]
Dan sememangnya tiadalah baginya sebarang kuasa ke atas mereka, melainkan bahawa Kami mengadakan bukti mengenai siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Dan Tuhanmu sentiasa mengawal dan mengawasi tiap-tiap sesuatu.
[22]
Katakanlah “Serulah mereka yang kamu dakwa selain Allah. Mereka itu tidak memiliki kuasa seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai sebarang bahagian perkongsian pun pada kedua-duanya (langit dan bumi), dan tidak pula bagiNya sebarang pertolongan daripada mereka”
[23]
Dan tidak berfaedah syafaat di sisiNya kecuali kepada orang yang telah diizinkanNya, sehingga apabila dihapuskan perasaan takut daripada hati mereka, mereka bertanya-tanyaan “Apakah yang telah dinyatakan oleh Tuhan kamu?” (Sebahagian di antara) mereka menjawab “Kebenaran” Dan Dialah jua Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
[24]
Bertanyalah “Siapakah yang menyediakan (rezeki) bagi kamu dari langit dan bumi?” Jawablah “Allah. Dan sesungguhnya sama ada golongan kami atau golongan kamu, keadaannya tetap di atas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata”
[25]
Katakanlah “Kamu tidak akan ditanya mengenai kesalahan yang kami lakukan, dan kami pula tidak akan ditanya mengenai apa yang kamu kerjakan”
[26]
Katakanlah lagi “Tuhan kita akan menghimpunkan kita semua, kemudian Dia akan mengadili di antara kita dengan kebenaran. Dan Dialah jua Hakim yang seadil-adilnya, lagi Maha Mengetahui”
[27]
Katakanlah lagi “Tunjukkanlah kepadaku (sifat-sifat ketuhanan yang ada pada) mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu sebagai sekutu-sekutu. Tidak sekali-kali mungkin, bahkan Dialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”
[28]
Dan tidaklah Kami mengutuskanmu melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira, dan pemberi amaran. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
[29]
Dan mereka bertanya “Bilakah yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?”
[30]
Jawablah “Untuk kamu disediakan suatu hari yang kamu tidak dapat menangguhkannya sesaatpun, dan tidak pula kamu dapat mendahulukannya”
[31]
Dan orang-orang yang kafir berkata “Kami tidak akan beriman sama sekali kepada Al-Quran ini dan tidak juga yang terdahulu daripadanya” Dan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dibawa berdiri di hadapan Tuhan mereka, masing-masing saling melontarkan perkataan antara satu dengan yang lain. Orang-orang yang tertindas kepada orang-orang yang sombong berkata “Kalaulah tidak kerana kamu, tentulah kami telah menjadi orang yang beriman”
[32]
Orang-orang sombong itu menjawab kepada orang-orang tertindas “Kamikah yang menghalangi kamu daripada petunjuk sesudah ia datang kepada kamu? Bahkan kamulah yang membuat diri sendiri menjadi orang-orang yang berdosa”
[33]
Dan berkatalah pula orang-orang tertindas kepada orang-orang yang sombong itu “Tidak! Bahkan perbuatan tipu daya pada malam dan siang hari, ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur kepada Allah dan menyamakan denganNya” Akhirnya masing-masing akan memendamkan semasa mereka melihat azab. Dan Kami pasangkan belenggu-belenggu pada leher orang-orang yang kafir itu. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka telah kerjakan.
[34]
Dan Kami tidak mengutuskan kepada sesebuah negeri, seorang pemberi amaran melainkan di kalangan orang-orang kayanya berkata “Sesungguhnya kami tetap ingkar mengenai apa yang kamu diutuskan membawanya”
[35]
Dan mereka berkata “Kami lebih banyak harta benda dan anak-anak, dan kami tidak sekali-kali akan diseksa”
[36]
Katakanlah “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan menyempitkan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
[37]
Dan bukanlah harta benda kamu dan bukan juga anak-anak kamu yang mendekatkan kamu di sisi Kami sedikitpun. Melainkan orang-orang yang beriman dan berbuat baik, maka mereka itu akan beroleh balasan dua kali ganda disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Dan mereka pula akan ditempatkan di dalam mahligai-mahligai dengan aman sentosa.
[38]
Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat keterangan Kami untuk menafikannya, mereka itu akan dibawa ke dalam azab seksa.
[39]
Katakanlah “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di kalangan hamba-hambaNya, dan menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan membalasnya. Dan Dialah jua sebaik-baik Pemberi”
[40]
Dan hari Dia menghimpunkan mereka semua, kemudian Dia bertanya kepada malaikat “Adakah orang-orang ini menyembah kamu dahulu?”
[41]
Mereka menjawab “Maha Suci Engkau. Engkaulah jua Pelindung kami bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah Jin. Kebanyakan mereka percayakan pula kepadanya”
[42]
Maka pada hari ini, masing-masing di kalangan kamu tidak berkuasa memberikan sebarang manfaat kepada yang lain, dan tidak juga dapat menolak suatu bahaya. Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim itu “Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan”
[43]
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Kami yang jelas, berkatalah mereka “Orang ini tidak lain hanyalah seorang lelaki yang hendak menghalangi kamu dari menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kamu” Dan mereka berkata "(Al-Quran) ini tidak lain hanyalah kata-kata dusta yang direka-reka” Dan berkatalah pula orang-orang yang kafir terhadap kebenaran ketika ia datang kepada mereka “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”
[44]
Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka Kitab-kitab untuk mereka pelajari, dan Kami, tidak juga pernah mengutuskan kepada mereka sebelummu seorang pemberi amaran.
[45]
Dan umat-umat yang terdahulu sebelum mereka juga mendustakan, sedang mereka itu tidak mencapai satu persepuluh pun dari apa yang Kami berikan kepada umat-umat yang terdahulu itu. Dan mereka mendustakan Rasul-rasulKu, maka lihatlah bagaimana buruknya kesan penolakanKu.
[46]
Katakanlah “Aku hanyalah menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu hendaklah kamu berdiri (mencari ilmu) kerana Allah, sama ada dengan cara berduaan, atau sendiri-sendiri. Kemudian hendaklah kamu mencerminkan diri” Sebenarnya tidak ada pada sahabat kamu itu sebarang penyakit gila. Dia hanyalah seorang pemberi amaran kepada kamu, sebelum azab yang berat.
[47]
Katakanlah “Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah. Tetapi ia adalah untuk kamu. Upahku hanyalah daripada Allah. Dan Dia sentiasa Memerhati dan Menyaksikan tiap-tiap sesuatu”
[48]
Katakanlah lagi “Sesungguhnya TuhanKu menurunkan kebenaran. Dia sentiasa Mengetahui akan segala yang ghaib”
[49]
Katakanlah lagi “Telah datang kebenaran, dan perkara yang salah itu tidak akan memulai dan tidak juga akan mengulangi”
[50]
Katakanlah lagi “Sekiranya aku sesat maka kesesatanku adalah terhadap diriku sendiri, dan jika aku beroleh petunjuk maka yang demikian disebabkan apa yang telah diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, lagi Maha Dekat”
[51]
Dan sekiranya engkau melihat ketika mereka gelisah ketakutan dan mereka pula tidak mendapat jalan melepaskan diri, dan mereka akan diambil dari tempat yang dekat.
[52]
Dan mereka berkata “Kami kini telah beriman kepadanya” Bagaimanakah caranya mereka dapat menerima dari tempat yang jauh?
[53]
Padahal mereka telah mengingkarinya sebelum itu, dan mereka selalu pula melemparkan tuduhan-tuduhan buta terhadap apa yang tidak terlihat, dari tempat yang jauh?
[54]
Dan diletakkan sebuah penghalang di antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan juga terhadap sejenis mereka sebelum itu. Sesungguhnya mereka dahulu berada dalam keraguan yang mendalam.