Thursday, 9 August 2012

31. SURAH Luqman

31. SURAH Luqman
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Alif, Laam, Miim.
[2]
Ini adalah ayat-ayat Kitab yang mengandungi hikmat,
[3]
Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh.
[4]
Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan hari akhirat.
[5]
Mereka itu, di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya.
[6]
Dan ada di kalangan manusia, orang yang menggunakan cerita-cerita tidak berguna bagi menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab menghinakan.
[7]
Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya, seolah-olah terdapat penyumbat pada kedua telinganya semasa dia mendengarnya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang tidak terperi sakitnya.
[8]
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, bagi mereka Taman yang penuh nikmat,
[9]
Kekal di dalamnya. Demikianlah dijanjikan Allah yang benar. Dan Dialah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
[10]
Dia menciptakan langit tanpa tiang-tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan mengadakan di bumi gunung-ganang yang teguh supaya ia tidak berayun bersama-sama kamu. Dan dibiakkanNya padanya berbagai jenis binatang. Dan Kami turunkan pula air dari langit, dan Kami tumbuhkan padanya berbagai jenis (tanaman) yang memberi manfaat.
[11]
Inilah ciptaan Allah, maka tunjukkanlah kepadaKu apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadaNya? Bahkan orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.
[12]
Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepada Luqman hikmat kebijaksanaan “Bersyukurlah kepada Allah” Dan sesiapa yang bersyukur, maka dia hanya bersyukur untuk dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
[13]
Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberikan nasihat kepadanya “Wahai anak kesayanganku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah suatu kezaliman yang besar”
[14]
Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan kelemahan atas kelemahan, dan tempoh menceraikan susunya pula adalah dalam masa dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibu bapamu. Dan kepada Akulah jua tempat kembali.
[15]
Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganKu sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah taati mereka. Dan bergaullah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Dan turutilah jalan orang-orang yang bertaubat kepadaKu. Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semua, dan Aku akan menerangkan kepada kamu segala apa yang kamu telah kerjakan.
[16]
“Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sekalipun seberat biji sawi, dan ia berada di dalam batu besar atau di langit mahupun di bumi, sudah tentu Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya, lagi Amat Meliputi akan segala yang tersembunyi.
[17]
Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, dan laranglah dari melakukan kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian, adalah termasuk perkara-perkara yang penting.
[18]
Dan janganlah engkau memalingkan pipimu kepada manusia, dan janganlah pula engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri.
[19]
Dan sederhanakanlah langkahanmu, dan rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai”
[20]
Tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatNya yang zahir dan yang batin? Dan di kalangan manusia, ada yang membantah mengenai Allah tanpa ilmu atau petunjuk. Dan tidak juga berdasarkan mana-mana Kitab yang menerangkan kebenaran.
[21]
Dan apabila dikatakan kepada mereka “Turutilah akan apa yang telah diturunkan Allah” Mereka menjawab “Bahkan kami hanya menuruti apa yang kami dapati datuk nenek kami padanya” Patutkah, sekalipun syaitan mengajak mereka ke dalam azab api yang marak menjulang?
[22]
Dan sesiapa yang menyerahkan mukanya kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada simpulan yang teguh. Dan kepada Allah jualah kesudahan segala urusan.
[23]
Dan sesiapa yang kufur, maka janganlah engkau bersedih hati akan kekufurannya itu. Kepada Kamilah tempat kembalinya, kemudian Kami akan memberitahu mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala isi hati.
[24]
Kami akan berikan mereka menikmati keseronokan untuk sementara, kemudian Kami akan paksa mereka ke dalam azab yang amat berat.
[25]
Dan jika engkau bertanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab “Allah” Ucapkanlah “Segala puji bagi Allah” Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.
[26]
Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.
[27]
Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan (menjadi tinta), dan ditambahkan lagi kepadanya tujuh lautan sesudah itu, nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah (dituliskan). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
[28]
Soal menciptakan kamu semua, dan soal membangkitkan kamu hidup semula, hanya seperti seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
[29]
Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan? Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu lakukan.
[30]
Demikianlah, kerana Allah Dialah sahaja Yang Sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka seru yang lain daripadaNya itu adalah palsu belaka. Dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
[31]
Tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal belayar di lautan dengan nikmat Kurnia Allah, untuk diperlihatkan kepada kamu sebahagian dari tanda-tandaNya? Sesungguhnya pada yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi tiap-tiap yang bersabar, lagi sentiasa bersyukur.
[32]
Dan apabila mereka dilanda ombak besar laksana gunung, mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan kepadaNya semata-mata. Kemudian apabila Dia membawa mereka ke daratan, maka sebahagian sahaja di antara mereka yang bersederhana. Adapun yang mengingkari tanda-tanda Kami itu, hanyalah pengkhianat, lagi amat tidak mengenang budi.
[33]
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, dan takutilah akan hari yang padanya seorang ayah tidak dapat melepaskan anaknya, dan seorang anak itu pula tidak dapat melepaskan ayahnya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan para penghasut mengenai Allah.
[34]
Sesungguhnya di sisi Allah jualah pengetahuan yang tepat mengenai Saat. Dan Dialah jua yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang mengetahui mengenai apa yang akan diusahakannya esok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Amat Meliputi pengetahuanNya.