Thursday, 9 August 2012

28. SURAH Al-Qasas

28. SURAH Al-Qasas
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Taa, Siin, Miim.
[2]
Ini adalah ayat-ayat Kitab yang jelas.
[3]
Kami bacakan kepadamu sebahagian kisah Musa dan Firaun dengan kebenaran bagi orang-orang yang beriman.
[4]
Sesungguhnya Firaun telah meninggikan dirinya di bumi, dan dia telah menjadikan penduduknya berpecah-belah. Menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk golongan yang melakukan kerosakan.
[5]
Dan Kami hendak mengurniakan nikmat kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, dan hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi.
[6]
Dan Kami hendak meninggikan mereka di negeri tersebut, dan hendak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman dan orang-orangnya, mengenai apa yang mereka bimbangi.
[7]
Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa “Susukanlah dia. Jika engkau merasa bimbang terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau merasa bimbang dan janganlah pula bersedih hati. Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya semula kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari Rasul-rasul.
[8]
Setelah itu, dia diambil oleh orang-orang Firaun, supaya dia menjadi musuh dan menjadi punca kesedihan mereka. Sesungguhnya Firaun, dan Haman, dan orang-orangnya adalah golongan yang berdosa.
[9]
Dan berkatalah isteri Firaun “Penyejuk mata bagiku dan bagimu, janganlah membunuhnya. Mudah-mudahan dia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia sebagai anak” Padahal mereka tidak menyedari.
[10]
Dan menjadilah hati ibu Musa kosong. Dan nyaris-nyaris dia berterus-terang mengenainya jika Kami tidak menguatkan hatinya, supaya dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman.
[11]
Dan berkatalah dia kepada kakaknya (Nabi Musa) “Ikutilah dia” Kemudian dia melihatnya dari jauh sedang mereka tidak sedari.
[12]
Dan Kami haramkan ke atasnya wanita-wanita yang menyusukan sebelum itu. Dia (kakaknya) berkata “Mahukah aku tunjukkan kepada kamu, keluarga yang akan memeliharanya untuk kamu, dan mereka pula akan berlaku baik kepadanya?”
[Tidak mahu menyusu]
[13]
Maka Kami kembalikan dia semula kepada ibunya supaya tenang pandangannya dan tidak lagi dia bersedih hati. Dan supaya dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.
[14]
Dan setelah dia mencapai dewasa dan menjadi matang, Kami berikan kepadanya kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
[15]
Dan masuklah dia ke bandar pada masa penduduknya sedang lengah. Lalu didapati di dalamnya dua orang lelaki yang sedang berkelahi, seorang dari golongannya dan seorang lagi dari pihak musuhnya. Kemudian yang dari golongannya itu meminta bantuannya untuk menentang yang dari pihak musuhnya. Maka Musa menumbuknya dengan penumbuknya lalu membunuhnya. Dia berkata “Ini termasuk perbuatan syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas menyesatkan”
[16]
Dia berkata “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri. Oleh itu, ampunkanlah dosaku” Lalu Dia mengampunkannya. Sesungguhnya Dia, Dialah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
[17]
Dia berkata lagi “Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku, maka janganlah (biarkan) aku menjadi penyokong golongan yang salah”
[18]
Suatu pagi semasa dia berada di bandar dalam keadaan takut serta berjaga-jaga, lalu dengan tiba-tiba orang yang meminta bantuan kepadanya semalam memanggilnya lagi meminta bantuan. Musa berkata kepadanya “Sesungguhnya engkau ini orang yang nyata sesatnya!”
[19]
Dan ketika dia bersedia hendak menumbuk orang yang menjadi musuh bagi mereka berdua, berkatalah orang tersebut “Wahai Musa, adakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh satu jiwa semalam? (Adakah) engkau hanya bermaksud menjadi seorang yang kejam di muka bumi, dan tidak pula engkau bermaksud menjadi pendamai”
[20]
Dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar sambil berlari, dia berkata “Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar sedang mengadakan pakatan terhadapmu, untuk membunuhmu. Oleh itu pergilah dari sini, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat yang ikhlas kepadamu”
[21]
Maka dia keluar dari situ dalam keadaan cemas, sambil berwaspada, dia berkata “Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dari kaum yang zalim”
[22]
Dan ketika dia menujukan mukanya ke negeri Madyan, dia berkata “Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan jalan yang benar kepadaku”
[23]
Dan ketika dia sampai di sebuah telaga air negeri Madyan, dia mendapati sekumpulan orang-orang lelaki yang sedang memberikan minuman, dan dia juga mendapati di sebelah mereka dua orang wanita yang sedang menahan (kambing-kambingnya). Dia bertanya “Apakah hal kamu berdua?” Mereka menjawab “Kami tidak dapat memberikan minuman sehinggalah pengembala-pengembala itu pergi, sedang ayah kami seorang yang telah lanjut usianya”
[24]
Lalu dia memberikan minuman untuk mereka. Kemudian dia berpaling ke tempat yang teduh dan berkata “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang kebaikan yang Engkau akan berikan”
[25]
Kemudian salah seorang dari dua wanita itu datang mendapatkannya sambil berjalan dalam keadaan tersipu malu. Dia berkata “Sesungguhnya ayahku menjemputmu bagi membalas budimu untuk apa yang engkau memberikan minuman” Maka apabila dia datang menemuinya dan menceritakan kepadanya mengenai kisah-kisah yang telah berlaku, berkatalah dia kepadanya “Janganlah bimbang, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu”
[26]
Salah seorang dari mereka (wanita) berkata “Wahai ayah, ambillah dia bekerja, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil bekerja adalah yang kuat, lagi boleh dipercayai”
[27]
Dia (Nabi Syu’aib) berkata “Sesungguhnya aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua orang anak perempuanku ini, dengan syarat engkau akan bekerja denganku selama lapan tahun. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun, maka itu dari (kerelaan)mu. Aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu dan engkau akan mendapati aku InsyaAllah, termasuk orang-orang yang benar”
[28]
Dia menjawab “Itu adalah antaraku denganmu. Yang mana sahaja dari dua tempoh itu yang aku tunaikan, maka janganlah aku dipersalahkan. Dan Allah jualah menjadi Saksi atas apa yang kita katakan”
[29]
Setelah Musa menyempurnakan tempohnya itu dan berangkat bersama keluarganya, dia terlihat api dari arah Gunung Tursina. Berkatalah dia kepada keluarganya “Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api, semoga aku dapat bawakan kepada kamu suatu berita dari situ, atau sepuntung dari api itu supaya kamu dapat memanaskan diri kamu”
[30]
Dan ketika dia sampai kepadanya, dia diseru dari tepi lembah sebelah kanan, di tempat yang dilimpahi berkat, yang datang dari arah pohon kayu “Wahai Musa, sesungguhnya Akulah Allah Tuhan sekalian alam.
[31]
Dan campakkanlah tongkatmu” Maka apabila dia melihatnya bergerak seakan-akan ia seekor ular, berpalinglah dia melarikan diri dengan tidak menoleh lagi “Wahai Musa, datanglah dekat dan janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkau dari kalangan yang beroleh aman.
[32]
Masukkanlah tanganmu melalui belahan dadamu (baju), nescaya keluarlah ia putih tanpa sebarang cacat-cela. Dan dakapkanlah tanganmu ke dadamu sekiranya merasa takut. Yang demikian adalah dua bukti daripada Tuhanmu kepada Firaun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik”
[33]
Dia berkata “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari kalangan mereka. Oleh itu, aku takut mereka akan membunuhku.
[34]
Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya berbanding aku, maka utuskanlah dia bersama-samaku sebagai pembantu yang mengesahkan kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang mereka akan mendustakan daku”
[35]
Dia berfirman “Kami akan menguatkan lenganmu dengan saudaramu, dan Kami akan berikan kekuasaan kepada kamu berdua. Oleh itu, mereka tidak akan dapat menyentuh kamu. Dengan membawa Tanda-tanda Kami itu, kamu berdua berserta pengikut-pengikut kamu, akan mengatasi”
[36]
Setelah Musa datang kepada mereka dengan membawa Tanda-tanda Kami yang nyata, mereka berkata “Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami tidak pernah mendengarkan mengenai ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu”
[37]
Dan Musa berkata “Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang membawa petunjuk dari sisiNya dan siapa pula yang akan beroleh kesudahan yang baik di akhir nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berjaya”
[38]
Dan Firaun berkata pula “Wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang tuhan yang lain daripadaku. Oleh itu, wahai Haman bakarkanlah untukku tanah liat, kemudian binakanlah untukku bangunan yang tinggi, agar aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya, aku percaya bahawa dia dari kalangan orang-orang yang berdusta”
[39]
Dan menjadi-jadilah kesombongannya dan tenteranya di negeri tersebut tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka pula bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami.
[40]
Dengan sebab itu, Kami mengepungnya bersama-sama tenteranya dan Kami humban mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang zalim.
[41]
Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua yang mengajak ke neraka, dan pada hari kiamat pula mereka tidak beroleh sebarang pertolongan.
[42]
Dan Kami susuli mereka dengan laknat di dunia ini, dan pada hari kiamat pula mereka termasuk orang-orang yang hina.
[43]
Dan demi sesungguhnya, Kami telah berikan kepada Musa Kitab sesudah Kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu, untuk membuka hati dan menjadi petunjuk, dan menjadi rahmat untuk manusia, semoga mereka beringat.
[44]
Dan engkau tidak berada di sebelah barat ketika Kami sempurnakan kepada Musa, Perintah. Dan engkau juga tidak termasuk orang-orang yang menjadi saksi.
[45]
Iaitu setelah Kami adakan beberapa umat dan telah berlalu untuk mereka masa yang panjang. Dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madyan untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Kami, tetapi Kamilah yang menghantarkan.
[46]
Dan engkau juga tidak berada di sebelah Gunung Tursina ketika Kami menyeru. Tetapi sebagai satu rahmat daripada Tuhanmu supaya engkau berikan amaran kepada kaum yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi amaran sebelummu, semoga mereka beringat.
[47]
Kerana jika tidak, orang-orang itu pasti akan berkata semasa mereka ditimpa bala bencana disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka “Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul supaya kami menuruti ayat-ayat keteranganMu, dan menjadi dari kalangan orang-orang yang beriman”
[48]
Tetapi ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata pula “Mengapa tidak diberikan kepadanya (Kitab yang diturunkan sekaligus) seperti apa yang diberikan kepada Musa” Bukankah mereka dahulu telah ingkari juga apa yang diberikan kepada Musa? Mereka berkata lagi “Kedua-duanya (Kitab) adalah sihir yang saling bantu-membantu“ Dan mereka berkata “Sesungguhnya kami ingkar terhadap semuanya!”
[49]
Katakanlah “Maka bawakanlah satu Kitab dari sisi Allah yang dapat memberikan panduan yang lebih daripada keduanya itu supaya aku menurutinya. Jika betul kamu orang-orang yang benar”
[50]
Dan sekiranya mereka tidak dapat memberikan respon kepadamu, maka ketahuilah bahawa mereka hanyalah menuruti hawa nafsu mereka. Dan tidaklah ada yang lebih sesat daripada orang yang hanya menuruti hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan pimpinan kepada kaum yang zalim.
[51]
Dan demi sesungguhnya, Kami telah menurunkan Perkataan kepada mereka, supaya mereka beringat.
[52]
Orang-orang yang Kami berikan Kitab sebelumnya, mereka turut beriman kepadanya.
[53]
Dan apabila ia dibacakan kepada mereka, mereka berkata “Kami beriman kepadanya, sesungguhnya ia adalah perkara benar daripada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan adalah orang-orang yang berserah diri (Islam)”
[54]
Mereka itu akan beroleh pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan juga disebabkan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan mereka pula mendermakan dari apa yang Kami telah kurniakan kepada mereka.
[55]
Dan apabila mereka mendengar perkataan sia-sia, mereka berpaling daripadanya sambil berkata “Bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu. Selamat sejahteralah ke atas kamu. Kami tidak memerlukan orang-orang yang jahil”
[56]
Sesungguhnya engkau tidak berkuasa memberikan petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang menerima petunjuk.
[57]
Dan mereka berkata “Kalau kami menyertaimu menuruti petunjuk bersamamu, nescaya kami akan diusir dari negeri kami” Bukankah Kami telah meneguhkan bagi mereka daerah Haram (Mekah) yang aman, yang dibawa kepadanya hasil buah-buahan dari segala jenis, sebagai rezeki pemberian dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
[58]
Dan berapa banyak Kami binasakan (penduduk) negeri-negeri yang berlaku sombong dalam kehidupannya. Dan demikianlah, tempat-tempat tinggal mereka tidak lagi didiami oleh manusia sesudah mereka, melainkan sedikit. Dan sesungguhnya Kamilah yang mewarisi.
[59]
Dan tidaklah bagi Tuhanmu yang membinasakan mana-mana negeri sebelum Dia mengutuskan ke ibu negeri tersebut seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Kami. Dan tidaklah Kami yang membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim.
[60]
Dan apa jua yang diberikan kepada kamu, maka ia adalah kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Sedang apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka mengapa kamu tidak mahu memahami?
[61]
Dan adakah orang yang Kami janjikan kepadanya dengan janji yang baik lalu dia menemuinya, sama seperti orang yang Kami kurniakan kesenangan hidup di dunia, kemudian dia pada hari kiamat termasuk dalam golongan yang diseret?
[62]
Dan hari Dia menyeru mereka dan bertanya “Manakah sekutu-sekutuKu yang kamu anggap mereka?”
[63]
Mereka yang berhak terhadap Perkataan berkata “Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang kami menyebabkan kesesatannya, kami menyebabkan mereka sesat sebagaimana kami telah sesat. Kami mengakui kepadaMu bahawa kami berlepas diri. Bukanlah kami yang mereka sembah”
[64]
Dan dikatakan “Panggillah sekutu-sekutu kamu” Lalu mereka memanggilnya, tetapi mereka (sekutu-sekutu) tidak memberikan respon kepada mereka. Dan mereka tetap juga melihat azab dan bercita-cita kalaulah mereka menuruti petunjuk.
[65]
Dan hari Dia menyeru mereka dan bertanya “Apakah penyataan kamu terhadap Rasul-rasul?”
[66]
Maka kaburlah kepada mereka maklumat pada hari itu, kerana itu mereka tidak saling bertanya-tanyaan.
[67]
Adapun orang yang bertaubat, beriman dan berbuat baik, maka semoga menjadilah dia dari kalangan orang-orang yang berjaya.
[68]
Dan Tuhanmu mengadakan apa yang dirancangkanNya dan memilih. Tidaklah layak bagi mereka memilih. Maha Suci Allah dan Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka sekutukan.
[69]
Dan Tuhanmu mengetahui akan apa yang terpendam di dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan.
[70]
Dan Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji bagiNya, di awal dan di akhir. Dan bagiNyalah segala penentuan, dan kepadaNya kamu semua dikembalikan.
[71]
Katakanlah “Bagaimanakah pendapat kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat. Tuhan manakah yang lain dari Allah yang dapat membawakan cahaya kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar?”
[72]
Katakanlah lagi “Bagaimanakah pendapat kamu jika Allah menjadikan siang kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat. Tuhan manakah yang lain dari Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu tidak mahu melihat?”
[73]
Dan di antara rahmatNya, Dia menjadikan untuk kamu malam dan siang supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari limpah kurniaNya, dan juga supaya kamu bersyukur.
[74]
Dan hari Dia menyeru mereka dan bertanya “Manakah sekutu-sekutuKu yang kamu anggap mereka?”
[75]
Dan Kami datangkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi, dan Kami katakan “Bawakanlah bukti kamu” Maka mereka akan mendapati bahawa kebenaran itu adalah milik Allah, dan hilang lenyaplah daripada mereka apa yang mereka telah ada-adakan.
[76]
Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa, dan dia telah berlaku zalim terhadap mereka. Dan Kami telah mengurniakan kepadanya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi bebanan sebilangan orang yang gagah perkasa. Ketika kaumnya berkata kepadanya “Janganlah bermegah-megah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah.
[77]
Dan carilah tempat tinggal akhirat menggunakan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu dan janganlah engkau lupakan bahagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah pula engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan”
[78]
Dia menjawab “Aku diberikannya disebabkan ilmu yang ada padaku” Tidakkah dia mengetahui bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya, dari umat-umat yang telah lalu, orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak pengumpulannya? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak akan ditanya lagi mengenai dosa-dosa mereka.
[79]
Kemudian dia keluar kepada kaumnya sambil memakai perhiasannya. Berkatalah orang-orang yang inginkan kehidupan dunia “Alangkah baiknya kalaulah bagi kita sepertimana yang diberikan kepada Qarun! Sesungguhnya dia seorang yang sangat bernasib baik”
[80]
Dan berkatalah pula orang-orang yang diberikan ilmu “Kedukaanlah ke atas kamu. Pahala dari sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan berbuat baik. Dan tidak akan menerima itu melainkan orang-orang yang sabar”
[81]
Kemudian Kami menenggelamkannya berserta tempat tinggalnya ke dalam tanah, maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan pun yang dapat menolonginya selain Allah, dan tidak pula termasuk mereka yang dapat menolong dirinya sendiri.
[82]
Dan mulalah berkata orang-orang yang pada masa lalu bercita-cita berada di tempatnya “Aduhai! Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya dari kalangan hamba-hambaNya, dan menyempitkannya. Kalaulah tidak kerana Allah merahmati kita, tentulah Dia menyebabkan ia turut menenggelamkan kita. Aduhai! Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya!”
[83]
Tempat tinggal akhirat, Kami sediakan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kemegahan dan kerosakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
[84]
Sesiapa yang datang bersama kebaikan, maka baginya yang lebih baik daripadanya. Dan sesiapa yang datang bersama kejahatan, maka mereka yang melakukan kejahatan itu tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka telah kerjakan.
[85]
Sesungguhnya Dia yang mewajibkan kepadamu Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan engkau semula ke tempat kembali. Katakanlah “Tuhanku amat mengetahui, siapakah yang membawa petunjuk dan siapa pula yang berada dalam kesesatan yang nyata”
[86]
Dan engkau tidak pernah menjangka bahawa Kitab akan diturunkan kepadamu melainkan sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi penolong orang-orang yang kafir.
[87]
Dan janganlah sampai mereka dapat memalingkanmu daripada ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu. Dan ajaklah manusia kepada Tuhanmu. Dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang menyekutukan (Allah).
[88]
Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu pasti binasa melainkan WajahNya. BagiNyalah kuasa segala penentuan, dan kepadaNyalah kamu akan dikembalikan.