Friday, 3 August 2012

17. SURAH Al-Israa'

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Maha Tinggilah Dia yang telah menjalankan hambaNya (Nabi Muhammad s.a.w) pada malam hari dari Masjid Al-Haraam (Mekah) ke Masjid Al-Aqsa (Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda Kami. Sesungguhnya Dia, Dialah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
[2]
Dan Kami berikan Musa Kitab, dan Kami jadikan ia petunjuk bagi Bani Israil “Janganlah kamu mengambil yang lain daripadaKu sebagai Penentu segala urusan”
[3]
(Iaitu) keturunan orang-orang yang telah Kami bawa bersama-sama Nuh (di atas bahtera)! Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur.
[4]
Dan Kami nyatakan kepada Bani Israil di dalam Kitab itu “Sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi sebanyak dua kali, dan sesungguhnya kamu akan mencapai kesombongan yang melampau.
[5]
Maka apabila telah tiba janji kali pertama dari kedua itu, Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba Kami yang kuat kekuatan ketenteraannya lalu mereka menjelajah ke segenap pelosok tempat tinggal. Dan itu adalah suatu janji yang pasti berlaku.
[6]
Kemudian Kami mengembalikan kepada kamu kemenangan atas mereka, dan Kami berikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak-anak, dan Kami jadikan kamu lebih ramai.
[7]
Jika kamu melakukan kebaikan, kamu melakukan kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu melakukan kejahatan, maka ia adalah baginya. Maka apabila telah tiba janji terakhir (kedua), untuk memuramkan wajah kamu, dan untuk memasuki masjid sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya.
[8]
Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Namun jika kamu kembali, maka Kami juga akan kembali. Dan Kami jadikan neraka Jahanam, penjara bagi orang-orang yang kafir.
[9]
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang amat benar, dan memberikan khabar yang menggembirakan orang-orang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar.
[10]
Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
[11]
Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan sememangnya manusia itu terburu-buru.
[12]
Dan Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam, dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang supaya kamu mudah mencari limpah kurnia Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan masa. Dan tiap-tiap sesuatu, Kami telah jelaskan satu persatu dengan sejelas-jelasnya.
[13]
Dan tiap-tiap orang, Kami kalungkan takdirnya pada lehernya, dan pada hari kiamat kelak Kami akan mengeluarkan kepadanya kitab yang akan didapatinya terbuka.
[14]
“Bacalah Kitabmu, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu”
[15]
Sesiapa yang beroleh petunjuk, maka sesungguhnya dia beroleh petunjuk hanya untuk dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatannya hanyalah baginya. Dan seorang yang boleh memikul, tidak akan memikul bebanan orang lain. Dan tidaklah Kami mengazab sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul.
[16]
Dan apabila tiba masa Kami hendak membinasakan sesebuah negeri, Kami mengingatkan orang-orang kayanya. Kemudian mereka menderhaka dan berlaku ingkar di dalamnya. Maka terbuktilah kebenaran perkataan, lalu Kami hancurkan ia sehancur-hancurnya.
[17]
Dan berapa banyak umat-umat yang Kami telah binasakan sesudah zaman Nuh. Dan cukuplah Tuhanmu sahaja yang mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hambaNya.
[18]
Sesiapa yang menghendaki dengan segera, Kami akan menyegerakan baginya di dalamnya, apa yang Kami kehendaki, bagi sesiapa yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya neraka Jahanam, untuk membakarnya dalam keadaan terhina lagi tersingkir.
[19]
Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha bersungguh-sungguh untuknya, sedang dia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya, adalah orang yang usahanya dihargai.
[20]
Setiap satunya (golongan dunia dan golongan akhirat), Kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu. Dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu tersekat.
[21]
Lihatlah bagaimana Kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan sesungguhnya akhirat itu lebih besar tingkat-tingkat perbezaannya dan lebih besar pula tambahan-tambahan kelebihannya.
[22]
Janganlah mengadakan tuhan yang lain bersama-sama Allah, kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan terhina lagi ditinggalkan.
[23]
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua bersamamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ah”, dan janganlah pula menengking mereka, tetapi berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia.
[24]
Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya disebabkan belas kasihan dan kasih sayangmu, dan berdoalah “Wahai Tuhanku! Cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil”
[25]
Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam diri kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik, maka sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
[26]
Dan berikanlah kepada keluargamu, orang miskin, dan orang musafir akan hak masing-masing. Dan janganlah berbelanja dengan boros.
[27]
Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat tidak bersyukur kepada Tuhannya.
[28]
Dan jika engkau terpaksa berpaling daripada mereka kerana mengharapkan rahmat daripada Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.
[29]
Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dalam keadaan terhina lagi menyesal.
[30]
Sesungguhnya Tuhanmu meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan juga menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mendalam pengetahuanNya, lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya.
[31]
Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu disebabkan takut kepada kepapaan. Kamilah yang memberikan kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar.
[32]
Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya ia adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
[33]
Dan janganlah kamu membunuh seorang manusia yang telah diharamkan oleh Allah melainkan dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah adakan warisnya kebenaran. Dalam pada itu, janganlah pula dia melampaui dalam (hal) pembunuhan tersebut. Sesungguhnya dia mendapat sepenuh-penuh pertolongan.
[34]
Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, sehinggalah dia mencapai kematangannya. Dan sempurnakanlah perjanjian, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.
[35]
Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Itulah yang lebih utama dan lebih baik kesudahannya.
[36]
Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kesemuanya itu tetap akan ditanya.
[37]
Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan meninggikan diri, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak juga dapat menyamai ketinggian gunung-ganang.
[38]
Semua itu adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu.
[39]
Yang demikian adalah sebahagian dari hikmat yang telah diwahyukan kepadamu oleh Tuhanmu. Dan janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka Jahanam dengan keadaan terhina lagi tersingkir.
[40]
Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu, dan Dia mengambil anak-anak perempuan dari kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu telah memperkatakan perkataan yang besar.
[41]
Dan sesungguhnya, Kami telah menerangkan di dalam Al-Quran ini supaya mereka mengambil pengajaran. Namun ia tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar.
[42]
Katakanlah “Kalaulah ada tuhan-tuhan yang lain bersama-sama Dia, sebagaimana yang mereka katakan, tentulah mereka (tuhan-tuhan) akan mencari jalan kepada Pemilik Arasy”
[43]
Maha Sucilah Dia dan tertinggilah Dia setinggi-tingginya, atas apa yang mereka katakan.
[44]
Langit yang tujuh dan bumi dan segala apa yang ada padanya sentiasa mengucapkan tasbih kepadaNya. Dan tiada suatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya, akan tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun.
[45]
Dan apabila engkau bacakan Al-Quran, Kami jadikan di antaramu dan di antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu, dinding yang tidak terlihat.
[46]
Dan Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, juga sebagai penyumbat pada telinga mereka, yang menghalangi mereka memahaminya. Maka kerana itulah, apabila engkau sebutkan sahaja nama Tuhanmu di dalam Al-Quran, mereka memalingkan diri sambil membenci.
[47]
Kami lebih mengetahui apa yang mereka mendengarnya semasa mereka mendengarmu, dan semasa mereka berbisik-bisik iaitu ketika orang-orang yang zalim itu berkata “Kamu tidak menurut melainkan seorang yang terkena sihir”
[48]
Lihatlah bagaimana mereka menyifatkan engkau dengan yang bukan-bukan, maka dengan sebab itulah mereka sesat, sehingga mereka tidak dapat mencari jalan.
[49]
Dan mereka berkata “Adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda reput, kita akan dibangkitkan semula sebagai makhluk yang baru?”
[50]
Katakanlah “Jadilah batu atau besi.
[51]
Atau makhluk dari makhluk yang tidak mungkin menurut fikiranmu!” Kemudian mereka akan bertanya “Siapakah yang akan mengembalikan kita semula?” Katakanlah “Dia yang menjadikan kamu pada mulanya!” Maka mereka akan mengangguk-anggukkan kepala mereka kepadamu sambil bertanya “Bilakah berlakunya?” Katakanlah “Dipercayai tidak lama lagi!”
[52]
Hari Dia menyeru kamu lalu kamu menyahut sambil memuji kekuasaanNya, dan kamu pula menyangka bahawa kamu telah tinggal hanya sebentar.
[53]
Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia.
[54]
Tuhan kamu lebih mengetahui akan kamu. Jika Dia menghendaki, Dia akan memberikan rahmat kepada kamu. Atau jika Dia menghendaki, Dia akan menyeksa kamu. Dan Kami tidaklah mengutuskanmu kepada mereka sebagai penjaga.
[55]
Dan Tuhanmu lebih mengetahui sesiapa sahaja yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya, Kami telah melebihkan sebahagian Nabi-nabi atas sebahagian yang lain. Dan Kami telah berikan Kitab Zabur kepada Daud.
[56]
Katakanlah “Serulah orang-orang yang kamu dakwa selain Dia. Dan sudah tentu mereka tidak berkuasa menghapuskan malang daripada kamu dan tidak juga dapat memindahkan”
[57]
Orang-orang yang mereka seru itu, masing-masing mencari jalan untuk mendampingkan diri kepada Tuhannya. Dan merekalah yang lebih rapat (dengan Tuhannya), dan mereka pula mengharapkan rahmatNya dan takut akan azabNya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu, adalah sesuatu yang ditakuti.
[58]
Dan tidak ada sebuah negeri pun melainkan Kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat, atau Kami menyeksa (penduduk)nya dengan azab seksa yang berat. Semuanya itu telah tertulis di dalam Kitab (Lauh Mahfuz).
[59]
Dan tidak ada yang menghalangi Kami dari menghantarkan turun tanda-tanda melainkan ia juga telah didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu. Dan Kami telah berikan kepada kaum Thamud unta betina sebagai tanda yang nyata, lalu mereka berlaku zalim terhadapnya. Dan Kami tidak menghantarkan turun tanda-tanda tersebut melainkan sebagai amaran.
[60]
Dan ketika Kami wahyukan kepadamu, bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia. Dan tidaklah Kami jadikan pandangan (pada malam Mikraj) yang telah Kami perlihatkan kepadamu itu melainkan sebagai suatu ujian bagi manusia. Dan juga pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran (pokok zaqqum). Dan Kami mengancam mereka, tetapi semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan kekufuran yang melampau.
[61]
Dan ketika Kami berfirman kepada malaikat “Bersujudlah kepada Adam” Maka bersujudlah mereka melainkan iblis. Dia berkata “Patutkah aku bersujud kepada yang Engkau jadikan daripada tanah?”
[62]
Dia berkata lagi “Adakah Engkau telah nampak orang yang Engkau muliakan ini mengatasi aku? Jika Engkau berikan tempoh kepadaku hingga ke hari kiamat, tentulah aku akan merosakkan zuriat keturunannya, kecuali sebahagian kecil”
[63]
Dia berfirman “Pergilah! Dan sesiapa yang menurutimu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah balasan kamu semuanya, sebagai balasan yang cukup.
[64]
Dan hasutlah sesiapa sahaja yang engkau mampu di antara mereka dengan suaramu. Dan serbulah mereka dengan tentera-tenteramu yang berkuda mahupun yang berjalan kaki. Dan jadilah rakan kongsi mereka dalam (mengurus) harta-benda dan anak-anak. Dan janjikanlah mereka” Padahal tiadalah yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata.
[65]
"Sesungguhnya hamba-hambaKu, tidaklah engkau mempunyai sebarang kuasa pun terhadap mereka" Cukuplah Tuhanmu sebagai Pelindung.
[66]
Tuhan kamulah yang menggerakkan untuk kamu kapal-kapal di laut, supaya kamu dapat mencari limpah kurniaNya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang kepada kamu.
[67]
Dan apabila kamu ditimpa kesukaran di laut, hilang lenyaplah mereka yang kamu seru melainkan Dia satu-satunya. Dan apabila Dia selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling tadah. Dan sememangnya manusia itu sentiasa tidak bersyukur.
[68]
Adakah kamu merasa aman, bahawa Dia akan menggempakan sebahagian dari daratan itu menimbusi kamu, atau akan menghantarkan kepada kamu ribut batu. Kemudian kamu tidak beroleh sesiapapun yang menjadi pelindung kamu?
[69]
Atau adakah kamu merasa aman bahawa Dia akan mengembalikan kamu sekali lagi ke dalamnya, kemudian menghantarkan kepada kamu ribut taufan, lalu Dia mengkaramkan kamu disebabkan kekufuran kamu. Kemudian kamu tidak beroleh sesiapapun yang boleh menuntut bela mengenai itu terhadap Kami?
[70]
Demi sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Dan Kami telah mengangkut mereka di darat dan di laut, dan Kami telah berikan kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, dan Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami telah ciptakan.
[71]
Hari Kami memanggil sekalian manusia bersama Kitab masing-masing. Dan sesiapa yang diberikan Kitabnya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca Kitab mereka, dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun.
[72]
Dan sesiapa yang berada di sini (di dunia) buta, maka dia juga buta di akhirat dan lebih sesat jalannya.
[73]
Dan sesungguhnya, nyaris-nyaris mereka dapat memesongkanmu dari apa yang Kami telah wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan atas nama Kami perkara lain, kerana jika demikian barulah mereka menjadikan engkau sahabat.
[74]
Dan kalaulah tidak Kami menguatkan engkau, nescaya kamu hampir-hampir condong ke arah mereka.
[75]
Jika demikian, tentulah Kami merasakanmu kesengsaraan dua kali ganda semasa hidup, dan dua kali ganda sesudah mati. Kemudian engkau tidak beroleh seorang penolongpun terhadap Kami.
[76]
Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir membuatmu gelisah di negeri bahawa mereka hendak mengusirmu daripadanya. Dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu melainkan sebentar.
[77]
Sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami telah utuskan juga sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati sebarang perubahan bagi ketetapan Kami itu.
[78]
Dirikanlah sembahyang ketika tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam, dan juga pada subuh hari. Sesungguhnya bacaan pada subuh hari itu disaksikan.
[79]
Dan bangunlah pada waktu malam dan dirikanlah sembahyang tahajud padanya sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
[80]
Dan pohonkanlah “Wahai Tuhanku! Masukkanlah daku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, dan keluarkanlah daku dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisiMu kekuasaan yang membantu”
[81]
Dan katakanlah “Telah datang kebenaran, dan hilang lenyaplah yang salah. Sesungguhnya yang salah itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap”
[82]
Dan Kami menurunkan dari Al-Quran itu, yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah ia menambahkan bagi orang-orang yang zalim melainkan kerugian.
[83]
Dan apabila Kami berikan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia menjauhkan diri. Dan apabila dia merasai kesusahan, menjadilah dia berputus asa.
[84]
Katakanlah “Tiap-tiap yang beramal menurut caranya sendiri. Dan Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah yang lebih betul jalannya”
[85]
Dan mereka bertanyakan kepadamu mengenai roh. Katakanlah “Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit”
[86]
Dan jika Kami kehendaki, tentulah Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, kemudian engkau tidak akan beroleh sebarang pembelapun terhadap Kami mengenainya.
[87]
Melainkan sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Sesungguhnya limpah kurniaNya ke atasmu itu amatlah besar.
[88]
Katakanlah “Dan jika sekalian manusia dan jin berhimpun untuk mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat jua mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka saling bantu-membantu sesama sendiri”
[89]
Dan sesungguhnya, Kami telah menerangkan kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan berbagai-bagai contoh perbandingan. Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak juga mahu menerima melainkan mengingkari.
[90]
Dan mereka berkata “Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu sehinggalah engkau memancarkan mata air dari bumi untuk Kami.
[91]
Atau engkau memiliki kebun dari pohon-pohon kurma dan anggur, dan mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan banyaknya.
[92]
Atau engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau katakan. Atau engkau bawakan Allah berserta malaikat menghadap.
[93]
Atau engkau memiliki sebuah rumah berhias. Atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak sekali-kali akan percaya mengenai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang kami dapat baca” Katakanlah “Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?”
[94]
Dan tiadalah yang menghalangi orang-orang itu dari beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, melainkan mereka akan berkata “Patutkah Allah mengutuskan seorang manusia menjadi Rasul?”
[95]
Katakanlah “Seandainya ada di bumi, malaikat yang berjalan-jalan dan mendiaminya, tentulah Kami akan menurunkan kepada mereka dari langit, malaikat yang menjadi rasul”
[96]
Katakanlah lagi “Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Sesungguhnya Dia Amat Mendalam pengetahuanNya, lagi Amat Melihat keadaan hamba-hambaNya”
[97]
Dan sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang disesatkanNya, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka, penolong-penolong yang lain daripadaNya. Dan Kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat di atas mukanya, buta, bisu, dan pekak. Tempat kediaman mereka pula, neraka Jahanam. Tiap-tiap kali ia malap, Kami tambahkan lagi mereka dengan api yang menjulang-julang.
[98]
Balasan mereka yang sedemikian, adalah kerana mereka ingkar akan ayat-ayat Kami, dan berkata “Adakah sesudah kami menjadi tulang dan benda reput, kami akan dibangkitkan semula sebagai makhluk yang baru?”
[99]
Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa pula menciptakan sesuatu seperti mereka, padahal Dia telahpun menetapkan waktu tertentu bagi mereka yang tidak dapat diragukan lagi? Dalam pada itu, orang-orang yang zalim tidak mahu menerima melainkan kufur.
[100]
Katakanlah “jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku pada ketika itu, tentulah kamu akan berlaku bakhil kedekut dan takut membelanjakannya. Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil kedekut”
[101]
Dan sesungguhnya, Kami telah berikan kepada Musa sembilan tanda yang nyata, maka bertanyalah kepada Bani Israil. Ketika dia datang kepada mereka, lalu berkatalah Firaun kepadanya “Sesungguhnya aku fikir, engkau wahai Musa, seorang yang terkena sihir”
[102]
Dia menjawab “Sebenarnya engkau telah mengetahui. Tiadalah yang menurunkan semua ini melainkan Tuhan langit dan bumi, sebagai bukti-bukti. Dan sesungguhnya aku fikir, engkau hai Firaun, akan binasa”
[103]
Dan dia cuba mengusir mereka dari bumi, lalu Kami menenggelamkannya berserta pengikutnya seluruhnya.
[104]
Dan Kami katakan kepada Bani Israil sesudahnya “Tinggallah kamu di negeri ini. Kemudian apabila tiba janji akhirat, Kami akan datangkan kamu bercampur-baur”
[105]
Dan Kami menurunkan ia dengan kebenaran, dan ia turun dengan kebenaran. Dan tidaklah Kami mengutuskanmu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran.
[106]
Dan Al-Quran ini Kami bahagi-bahagikan supaya kamu membacakannya secara beransur-ansur kepada manusia, dan Kami menurunkannya pula mengikut peringkat.
[107]
Katakanlah “Sama ada (kamu) beriman kepadanya atau tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan pengetahuan sebelumnya, apabila dibacakan ia kepada mereka, mereka segera menundukkan muka bersujud.
[108]
Sambil mereka menegaskan “Maha Suci Tuhan kami! Sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana”
[109]
Dan mereka menundukkan muka mereka sambil menangis, sedang mereka bertambah khusyuk.
[110]
Katakanlah “Serulah Allah atau serulah Tuhan Yang Maha Pemurah, yang mana sahaja yang kamu seru. Sesungguhnya Dia memiliki banyak nama-nama baik lagi mulia” Dan janganlah engkau nyaringkan dalam sembahyangmu, janganlah pula memperlahankan di dalamnya, dan carilah jalan di antara keduanya itu.
[111]
Dan katakanlah “Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak, dan tiadalah bagiNya sekutu dalam kekuasaan, dan tiadalah juga bagiNya penolong disebabkan kelemahan" Dan hendaklah (kamu) membesarkanNya dengan bersungguh-sungguh!
17. SURAH Al-Israa'