Friday, 3 August 2012

14. SURAH Ibrahim

14. SURAH Ibrahim
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Alif, Laam, Raa’. Sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu, agar engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya daripada kegelapan kepada cahaya, dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.
[2]
Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang kufur disebabkan azab yang amat berat.
[3]
(Iaitu) orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat, dan menghalangi jalan agama Allah, dan berkehendakkan pula ia bengkok terpesong, mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang amat jauh.
[4]
Dan tidaklah Kami mengutuskan seorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia memberikan penjelasan dengan jelas kepada mereka. Kemudian Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya, juga memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
[5]
Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Musa bersama tanda-tanda Kami bahawa “Hendaklah engkau mengeluarkan kaummu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan ingatkanlah mereka akan Hari-hari Allah” Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur.
[6]
Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya “Kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu, semasa Dia menyelamatkan kamu daripada Firaun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai seksa buruk. Dan mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup perempuan kamu. Dan kejadian yang demikian itu mengandungi cubaan yang besar daripada Tuhan kamu”
[7]
Dan ketika Tuhan kamu memberitahu “Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan tambahkan bagi kamu, dan jika kamu kufur sesungguhnya azabKu amatlah Berat”
[8]
Dan Musa berkata lagi “Sekiranya kamu dan sesiapa jua yang ada di muka bumi seluruhnya berlaku kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
[9]
Bukankah telah datang kepada kamu khabar berita orang-orang yang terdahulu daripada kamu, iaitu kaum Nuh, dan Aad juga Thamud dan orang-orang yang kemudian daripada mereka? Tiada sesiapapun yang mengetahui mereka melainkan Allah. Mereka telah didatangi rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka sambil berkata “Sesungguhnya kami ingkar akan apa yang kamu diutuskan bersamanya, dan sesungguhnya kami berada dalam keraguan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya itu”
[10]
Rasul-rasul mereka bertanya “Patutkah berlaku sebarang keraguan mengenai Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia menyeru kamu kerana Dia hendak memaafi kamu daripada dosa-dosa kamu, dan juga memberikan tempoh kepada kamu hingga ke suatu masa tertentu” Mereka menjawab “Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu bertujuan hendak menyekat kami dari menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Maka bawakanlah kepada kami satu bukti yang nyata”
[11]
Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka “Kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah melimpahkan kurniaNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari kalangan hamba-hambaNya. Dan kami tidaklah berkuasa membawakan kepada kamu sebarang bukti melainkan dengan izin Allah. Dan dengan yang demikian, maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.
[12]
Dan mengapa pula kami tidak patut berserah diri kepada Allah, padahal Dia telah membimbing kami kepada jalan kami? Dan demi sesungguhnya, kami akan bersabar terhadap segala perbuatan kamu menyakiti kami. Dan dengan yang demikian, maka kepada Allah jualah hendaknya berserah diri orang-orang yang mahu berserah”
[13]
Dan berkatalah pula orang-orang yang kafir itu kepada Rasul-rasul mereka “Demi sesungguhnya, kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami” Lalu Tuhan mewahyukan kepada Rasul-rasulNya “Demi sesungguhnya! Kami akan membinasakan orang-orang yang zalim.
[14]
Dan demi sesungguhnya! Kami akan menempatkan kamu di negeri tersebut sesudah mereka. Yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut akan menghadapKu, dan takut akan ancaman-ancamanKu”
[15]
Dan mereka memohon diberikan kemenangan, maka terkecewalah tiap-tiap orang yang sombong, lagi bersikap degil.
[16]
Di hadapannya disediakan neraka Jahanam, dan dia pula akan diberikan minuman dari air bernanah.
[17]
Dia meminuminya jua dan hampir-hampir tidak dapat ditelannya, dan dia pula akan didatangi maut dari segala arah, sedang dia tidak akan mati, dan di hadapannya azab seksa yang lebih berat.
[18]
Bandingan orang-orang yang kufur terhadap Tuhannya, amalannya seperti abu yang diterbangkan angin pada hari ribut kencang. Mereka tidak beroleh suatu faedah pun dari apa yang mereka telah usahakan. Demikianlah kesesatan yang jauh.
[19]
Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran? Jika Dia menghendaki, nescaya dibinasakanNya kamu dan didatangkan pula dengan makhluk-makhluk yang baru.
[20]
Dan yang demikian itu, tidaklah sukar bagi Allah.
[21]
Dan mereka semua tetap akan berhimpun menghadap Allah. Kemudian orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong akan berkata kepada mereka “Sesungguhnya kami telah menjadi pengikut kamu. Maka adakah kamu dapat menolak daripada kami sedikitpun dari azab Allah?” Mereka menjawab “Kalaulah Allah dapat memimpin kami, tentulah kami akan memimpin kamu. Sama saja bagi kita, sama ada kita mengeluh atau kita bersabar, tidak juga ada untuk kita sebarang tempat melepaskan diri”
[22]
Dan berkatalah pula syaitan setelah diputuskan perkara tersebut “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar, dan aku pula telah menjanjikan kamu dan aku memungkiri janjiku itu kepada kamu. Dan tiadalah bagiku kuasa mempengaruhi kamu selain aku telah mengajak kamu dan kamu pula memberikan respon kepadaku. Dan janganlah kamu salahkan daku tetapi salahkanlah diri kamu sendiri. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dan kamu juga tidak dapat menyelamatkan daku. Sesungguhnya dari dahulu lagi aku tidak membenarkan perbuatan kamu mempersekutukan aku” Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.
[23]
Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan berbuat baik ke dalam Taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Dan ucapan mereka di dalamnya selamat sejahtera.
[24]
Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik umpama sebatang pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.
[25]
Ia mengeluarkan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia agar mereka beringat.
[26]
Dan bandingan kalimah yang buruk samalah seperti sebatang pohon yang buruk, lagi mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi. Tidak ada baginya sebarang tapak untuk kestabilan.
[27]
Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan kalimah yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim. Dan Allah melakukan apa jua yang dikehendakiNya.
[28]
Tidakkah engkau melihat akan orang-orang kafir yang telah menukarkan kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran, dan menempatkan pula kaum mereka ke lembah kebinasaan?
[29]
Neraka Jahanam yang mereka akan menderita bakarannya, sebagai seburuk-buruk tempat menetap.
[30]
Dan mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dari jalanNya. Katakanlah “Bersenang-senanglah kamu, kerana sesungguhnya kesudahan kamu adalah neraka”
[31]
Katakanlah kepada hamba-hambaKu yang beriman “Hendaklah mendirikan sembahyang dan mendermakan dari apa yang Kami telah kurniakan kepada mereka, sama ada dengan merahsiakannya atau dengan cara terbuka, sebelum datang hari yang tidak ada jual beli padanya, dan tiada pula sahabat handai”
[32]
Allah jua yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit dan mengeluarkan dengannya buah-buahan untuk menjadi rezeki bagi kamu. Dan yang memberikan kemudahan kepada kamu, kapal-kapal untuk belayar di laut dengan perintahNya, juga yang menundukkan sungai-sungai untuk kamu.
[33]
Dan Dialah yang menundukkan matahari dan bulan, kedua-duanya sentiasa beredar ke laluannya, dan menundukkan pula malam dan siang.
[34]
Dan Dia memberikan kamu segala yang kamu minta kepadaNya. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah itu, nescaya tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak berlaku adil, lagi tidak bersyukur.
[35]
Dan ketika Ibrahim berdoa dengan berkata “Wahai Tuhanku! jadikanlah negeri ini selamat, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala.
[36]
Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka (berhala) telah menyebabkan kesesatan yang banyak di kalangan umat manusia. Oleh itu, sesiapa yang menurutiku, maka sesungguhnya dia adalah dari golonganku. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
[37]
Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah (Tanah Suci Mekah), yang tidak terdapat tanaman-tanaman di sisi rumah Engkau yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, agar mereka mendirikan sembahyang. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia cenderung kepada mereka, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan, semoga mereka bersyukur.
[38]
Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau, Engkaulah jua yang mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada suatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi mahupun yang ada di langit.
[39]
Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku di hari tua(ku), Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengar, lagi Memperkenankan doa permohonan.
[40]
Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku seorang yang mendirikan sembahyang dan demikian juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, terimalah doa permohonanku.
[41]
Wahai Tuhan kami! Berikanlah keampunan bagiku dan bagi kedua ibu bapaku dan bagi orang-orang yang beriman, pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan”
[42]
Dan janganlah kamu menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Dia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak mata mereka.
[43]
Terburu-buru sambil mendongakkan kepala mereka dengan renungan mereka yang tidak dapat dipalingkan, dan hati mereka pula kosong.
[44]
Dan berikanlah amaran kepada manusia akan hari yang padanya mereka akan didatangi azab. Kemudian orang-orang yang berlaku zalim akan merayu dengan berkata “Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan walaupun sebentar supaya kami menyahut seruanMu, dan kami akan menuruti Rasul-rasul tersebut” “Bukankah kamu telah bersumpah dahulu, bahawa kamu tidak sesekali akan binasa?
[45]
Padahal kamu telahpun mendiami tempat-tempat tinggal orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan telah nyata kepada kamu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka, dan Kami pula telah nyatakan kepada kamu dengan berbagai contoh perbandingan”
[46]
Dan sesungguhnya mereka telah merancangkan rancangan mereka, sedang di sisi Allah jualah rancangan mereka, walaupun ia dapat melenyapkan gunung-ganang sekalipun.
[47]
Oleh itu, janganlah engkau menyangka Allah memungkiri janjiNya kepada Rasul-rasulNya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Sedia Membalas.
[48]
Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian juga langit, dan mereka keluar berhimpun menghadap Allah, Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa.
[49]
Dan engkau akan melihat orang-orang yang berdosa pada ketika itu diberkas dengan belenggu.
[50]
Pakaian mereka dari tar (minyak hitam), dan muka mereka pula diliputi jilatan api.
[51]
Agar Allah membalas tiap-tiap orang akan apa yang dia telah usahakan. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabNya.
[52]
Ini adalah penjelasan bagi manusia supaya mereka diberikan peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pengajaran.