Friday, 3 August 2012

11. SURAH Hud

11. SURAH Hud
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Alif, Laam, Raa’. Sebuah Kitab yang sempurna ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Yang diturunkan dari sisi Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.
[2]
Agar kamu tidak menyembah selain Allah “Sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu, sebagai pemberi amaran dan pembawa berita gembira.
[3]
Dan bahawa hendaklah kamu memohon keampunan Tuhan kamu, dan bertaubatlah kepadaNya. Agar Dia memberikan kamu nikmat kesenangan hidup yang baik hingga ke suatu masa yang telah ditentukan, dan memberikan kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan akan kelebihanNya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar.
[4]
Kepada Allah jualah kembalinya kamu. Dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”
[5]
Ketahuilah! Sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka supaya mereka dapat bersembunyi daripadaNya. Ketahuilah! Semasa mereka menyelimuti dengan kain sekalipun, Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui akan segala isi hati.
[6]
Dan tiada satupun dari makhluk-makhluk bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat simpanannya. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuz).
[7]
Dan Dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa, sedang ArasyNya berada di atas air. Agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan jika engkau berkata “Bahawa kamu akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati” Tentulah orang-orang yang ingkar itu akan berkata “Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata”
[8]
Dan jika Kami tangguhkan azab dari menimpa mereka hingga ke suatu masa tertentu, tentulah mereka akan berkata pula “Apakah yang menghalanginya?” Ketahuilah! Pada hari datangnya ia kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan daripada mereka, dan mereka pula akan diliputi oleh apa yang mereka ejek-ejekan itu.
[9]
Dan jika Kami rasakan manusia suatu pemberian rahmat daripada Kami dan kemudian Kami tarik semula ia daripadanya, menjadilah dia teramat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur.
[10]
Dan jika Kami berikannya pula kesenangan sesudah dia menderita kesusahan, tentulah dia akan berkata “Telah hilang lenyaplah yang buruk itu daripadaku” Sesungguhnya dia merasa riang gembira, lagi bermegah-megah.
[11]
Melainkan orang-orang yang sabar dan berbuat baik, maka mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.
[12]
Boleh jadi engkau berputus asa pada sebahagian apa yang diwahyukan kepadamu dan merasa berat akannya disebabkan orang-orang itu berkata “Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (harta benda yang banyak), atau datang bersama-sama dengannya malaikat?” Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi amaran, dan Allah jualah Pentadbir yang mengurus tiap-tiap sesuatu.
[13]
Atau mereka mengatakan “Dialah yang menghasilkannya (sendiri)!” katakanlah “Maka cubalah hasilkan, dan datangkanlah sepuluh surah sepertinya, dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu sanggup panggil selain Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar”
[14]
Dan jika mereka tidak memberikan respon kepada kamu, maka ketahuilah “Sesungguhnya ia diturunkan hanyalah dengan ilmu Allah, dan bahawasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Oleh itu, adakah kamu mengakui Islam?”
[15]
Sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka pula tidak dikurangkan sedikitpun padanya.
[16]
Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain dari azab neraka, dan akan gugurlah apa yang mereka telah lakukan, dan sia-sialah apa yang mereka telah kerjakan.
[17]
Jika demikian, adakah dia yang berada di atas bukti nyata (Al-Quran) daripada Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Nabi Muhammad s.a.w) dari sisiNya; Dan sebelum itu, telah ada Kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat? Mereka (turut) beriman kepadanya; Dan sesiapa yang ingkar kepadanya dari kumpulan-kumpulan kaum yang kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempat baginya. Oleh itu, janganlah engkau menaruh perasaan ragu-ragu terhadapnya. Sesungguhnya ia merupakan perkara yang benar daripada Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya.
[18]
Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah! Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka, dan berkatalah saksi-saksi “Inilah orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Tuhan mereka” Ketahuilah laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim!
[19]
(Iaitu) orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan berusaha pula agar ia bengkok terpesong, sedang mereka ingkar akan hari akhirat.
[20]
Mereka itu tidak akan terlepas di bumi, dan tidak ada bagi mereka yang lain dari Allah, sesiapapun yang dapat melindungi. Azab untuk mereka akan digandakan, sehingga mereka tidak dapat mendengar, dan tidak pula mereka dapat melihat.
[21]
Merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri, maka hilang lenyaplah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan.
[22]
Tidak diragukan lagi, bahawa sesungguhnya merekalah yang paling rugi pada hari akhirat kelak.
[23]
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, dan tunduk taat kepada Tuhan mereka, mereka itulah penghuni Syurga, mereka kekal di dalamnya.
[24]
Bandingan dua golongan itu samalah seperti orang yang buta dan pekak, dengan orang yang celik dan mendengar. Adakah mereka itu sama dibandingkan. Maka tidakkah kamu mahu mengambil pelajaran?
[25]
Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya “Sesungguhnya aku ini seorang pemberi amaran yang nyata kepada kamu.
[26]
Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang menyakitkan”
[27]
Dan berkatalah pula ketua-ketua kafir dari kaumnya “Kami tidak memandangmu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutimu itu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran pendek. Dan kami juga tidak memandang kamu mempunyai sebarang kelebihan mengatasi kami, dan kami menganggap kamu orang-orang pendusta”
[28]
Dia berkata “Wahai kaumku! Apakah pandangan kamu, jika aku mempunyai bukti nyata daripada Tuhanku, dan diberikanNya rahmat dari sisiNya, tetapi menjadi kabur pada pandangan kamu, maka adakah patut kami memaksa kamu kepadanya sedang kamu tidak suka kepadanya?
[29]
Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda untuknya. Tiadalah upahku melainkan daripada Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka. Tetapi aku melihat kamu semua, kaum yang jahil.
[30]
Dan wahai kaumku! Siapakah yang akan menolongiku daripada Allah jika aku menghalau mereka? Dan mengapa kamu tidak mahu mengambil peduli?
[31]
Dan aku tidak pernah katakan kepada kamu, di sisiku terdapat perbendaharaan Allah (harta kekayaan), dan tidaklah aku mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan aku juga tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat. Dan aku tidak mengatakan terhadap orang-orang yang kamu pandang rendah itu, bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam diri mereka. Sesungguhnya aku (jika demikian), menjadilah dari kalangan orang-orang yang zalim”
[32]
Mereka berkata “Wahai Nuh! Sesungguhnya engkau telah berbalah dengan kami, dan engkau telah berkali-kali berbalah dengan kami. Oleh itu, datangkanlah apa yang engkau ancamkan itu jika betul engkau termasuk orang-orang yang benar”
[33]
Dia menjawab “Sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkannya kepada kamu jika Dia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri!”
[34]
Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu, jika aku hendak menasihati kamu, Allah pula hendak menyesatkan kamu. Dialah Tuhan kamu dan kepadaNya kamu akan kembali”
[35]
Dan mereka mengatakan "Dialah yang mengadakannya (sendiri)" Berkata “Kalaulah aku yang mengadakannya, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu lakukan”
[36]
Dan diwahyukan kepada Nuh “Bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berdukacita terhadap apa yang mereka telah lakukan.
[37]
Dan binalah bahtera di bawah pemerhatian Kami, dan panduan wahyu Kami. Dan janganlah engkau merayu kepadaKu untuk menolong kaum yang zalim itu. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan”
[38]
Dan dia membina bahtera berkenaan, dan tiap-tiap kali ketua-ketua dari kaumnya melaluinya, mereka mengejek-ejeknya. Dia berkata “Jika kamu mengejek-ejek kami, maka sesungguhnya kami juga mengejek-ejek kamu, sebagaimana ejekan kamu.
[39]
Dan kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang akan menghinakannya, dan akan ditimpakan azab yang kekal”
[40]
Sehingga apabila datang perintah Kami dan tanur telah memancarkan air, Kami berfirman “Bawalah bersama di dalamnya dua dari tiap-tiap jenis (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali mereka yang telah ditetapkan Kalimah atasnya, dan sesiapa jua yang beriman” Tetapi tidak ada orang-orang beriman yang turut bersama-samanya, melainkan sedikit sahaja.
[Tanur ialah dapur membakar roti yang diletakkan di dalam tanah. Kebiasaannya tiada air di dalamnya. Terpancar air di dalamnya merupakan suatu petanda]
[41]
Dan berkatalah dia “Naiklah kamu ke dalamnya sambil berkata 'Dengan nama Allah pada waktu belayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang'”
[42]
Dan ia telah berlayar bersama mereka di dalam ombak laksana gunung-ganang, dan Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah “Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami, dan janganlah bersama orang-orang yang kafir”
[43]
Dia menjawab “Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku dari air tersebut” Dia (Nabi Nuh) berkata “Hari ini tidak ada suatupun yang akan dapat melindungi dari perintah Allah melainkan mereka yang dirahmatiNya” Dan datanglah ombak di antara keduanya, maka menjadilah dia dari kalangan orang-orang yang ditenggelamkan.
[44]
Dan diperintahkan kepada bumi dan langit “Wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit hentikanlah” Maka surutlah air, dan terlaksanalah Perintah itu, dan ia telah berlabuh di atas gunung Judiy sambil diperingatkan “Jauhlah bagi orang-orang yang zalim”
[45]
Dan Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata “Wahai Tuhanku! Sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan sesungguhnya janjiMu itulah yang benar, dan Engkaulah jua sebijak-bijak Hakim yang menghakimi dengan seadil-adilnya”
[46]
Dia berfirman “Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah dari keluargamu. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaKu sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya Aku melarangmu dari menjadi orang-orang yang jahil”
[47]
Dia berkata “Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika Engkau tidak mengampunkan dosaku, dan memberikan rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari kalangan orang-orang yang rugi”
[48]
Difirmankan “Wahai Nuh! Turunlah dengan selamat dan dengan penuh keberkatan daripada Kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu, dan juga umat-umat yang Kami akan berikan kesenangan kepadanya, kemudian mereka akan dikenakan azab daripada Kami yang tidak terperi sakitnya”
[49]
Itulah sebahagian dari perkara-perkara ghaib yang Kami wahyukan kepadamu, yang engkau dan kaummu tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
[50]
Dan kepada kaum Aad, saudara mereka, Hud. Dia berkata “Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tiada Tuhan bagi kamu selain Dia. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan.
[51]
Wahai kaumku! Tidaklah aku meminta sebarang upah daripada kamu bagi ini. Upahku hanyalah daripada Yang telah menciptakan daku. Oleh itu, mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal?
[52]
Dan wahai kaumku! Mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu, dan bertaubatlah kepadaNya, supaya Dia menghantarkan kepada kamu hujan lebat dan menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu (sedia ada). Dan janganlah kamu membelakangi dengan terus melakukan dosa”
[53]
Mereka berkata “Wahai Hud! Engkau tidak membawakan kepada kami sebarang bukti yang nyata, dan kami tidak akan meninggalkan tuhan-tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu! Dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu!
[54]
Kami hanya boleh berkata bahawa sebahagian dari tuhan-tuhan kami telah menimpakanmu dengan penyakit gila” Dia menjawab “Sesungguhnya aku menyeru Allah menjadi saksi, dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan,
[55]
Selain Dia. Maka rancangkanlah terhadapku, semuanya sekali, dan janganlah berikan tempoh kepadaku.
[56]
Sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu! Tiada satupun dari makhluk-makhluk bergerak melainkan Dia jualah yang menggenggam ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.
[57]
Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutuskan bersama. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain, dan kamu pula tidak akan dapat membahayakanNya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengawal, lagi Pemelihara tiap-tiap sesuatu”
[58]
Dan apabila datang perintah Kami, Kami selamatkan Hud berserta umatnya yang beriman, dengan rahmat daripada Kami. Dan Kami selamatkan mereka dari azab yang berat.
[59]
Dan itulah kaum Aad. Mereka mengingkari tanda-tanda Tuhan mereka, dan menderhaka kepada Rasul-rasulNya, dan menuruti perintah semua penguasa yang keras kepala.
[60]
Dan mereka sentiasa diikuti laknat di dunia dan pada hari kiamat. Ketahuilah! Sesungguhnya kaum Aad itu telah kufur kepada Tuhan mereka. Maka jauhlah bagi Aad, kaum Hud.
[61]
Dan kepada kaum Thamud, saudara mereka, Soleh. Dia berkata “Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Dialah yang menjadikan kamu daripada bumi, dan menetapkan kamu di dalamnya. Oleh itu, mohonkanlah keampunan kepadaNya, dan bertaubatlah kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa hampir, lagi sentiasa memperkenankan permohonan”
[62]
Mereka menjawab dengan berkata “Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharapkan dalam kalangan kami. Patutkah engkau melarang kami dari menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan sesungguhnya kami berada dalam keraguan yang merunsingkan mengenai apa yang engkau serukan kami kepadanya”
[63]
Dia berkata “Wahai kaumku! Bagaimana pendapat kamu, jika aku berada dalam kebenaran yang didasari bukti nyata daripada Tuhanku, dan Dia mengurniakan rahmat kepadaku sebagai pemberian daripadaNya. Dan siapakah yang akan menolongiku dari Allah sekiranya aku menderhaka kepadaNya? Oleh itu, kamu tidak menambahkan kepadaku melainkan kerugian.
[64]
Dan wahai kaumku! Ini adalah unta betina daripada Allah untuk kamu sebagai suatu tanda. Maka biarkanlah ia mencari makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab seksa yang dekat”
[65]
Mereka kemudiannya menyembelihnya, maka berkatalah dia “Bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama tiga hari. Yang demikian adalah suatu janji yang tidak dapat digambarkan”
[66]
Maka ketika datang perintah Kami, Kami selamatkan Soleh berserta umatnya yang beriman, dengan rahmat daripada Kami, dan dari kehinaan hari tersebut. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa, lagi Maha Kuasa.
[67]
Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu pekikan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka tersungkur di tempat tinggal masing-masing.
[68]
Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah! Sesungguhnya kaum Thamud itu kufur akan Tuhan mereka. Maka jauhlah bagi kaum Thamud.
[69]
Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan Kami (malaikat) kepada Ibrahim membawa berita yang menggembirakan, dan mereka berkata “Selamat sejahtera” Dia menjawab “Selamat sejahtera” Dan tidak lama kemudian, dia bawakan jamuan, seekor anak lembu yang dipanggang.
[70]
Dan apabila dilihatnya tangan mereka tidak menyentuhnya, dia merasa pelik akan hal mereka dan merasa takut akan keadaan mereka. Mereka berkata “Janganlah takut, sesungguhnya kami diutuskan kepada kaum Lut”
[71]
Dan isterinya yang pada ketika itu berdiri, dan dia tersenyum. Kemudian Kami berikan berita yang menggembirakan kepadanya, mengenai Ishak, dan daripada Ishak, (seorang cucu) Yaakub.
[72]
Dia berkata “Sungguh menghairankanku! Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku juga sudah tua? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat menghairankan”
[73]
Mereka berkata “Patutkah engkau merasa hairan mengenai ketetapan Allah? (Sebagai) rahmat Allah dan keberkatanNya yang dicurahkan kepada kamu wahai ahli rumah. Sesungguhnya Dia Maha terpuji, lagi Maha Melimpah kebaikan dan kemurahan”
[74]
Maka setelah hilang perasaan takut daripada hati Ibrahim, dan sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, dia membantahi (utusan-utusan) Kami mengenai kaum Lut.
[75]
Sesungguhnya Ibrahim, penyabar, lembut hati lagi suka kembali.
[76]
“Wahai Ibrahim! Janganlah dihiraukan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka akan didatangi perintah yang tidak akan dapat ditolak”
[77]
Dan apabila datang utusan-utusan Kami kepada Lut, dia merasa susah dan berat hati akan mereka, sambil berkata “Ini adalah hari yang amat mencemaskan”
[78]
Dan kaumnya telah datang meluru kepadanya, sedang mereka sebelum itu sering kali melakukan perbuatan-perbuatan keji. Dia berkata “Wahai kaumku! Di sini anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu. Dan takutilah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu memalukan aku di hadapan tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang yang berakal?”
[79]
Mereka menjawab “Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa kami tidak mempunyai sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu, dan sesungguhnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki”
[80]
Dia berkata “Kalaulah aku mempunyai kekuatan untuk menentang kamu, atau aku dapat berlindung ke suatu tempat pertahanan yang kuat”
[81]
Mereka (tetamunya) berkata “Wahai Lut! Sesungguhnya kami ini utusan Tuhanmu. Mereka tidak sekali-kali akan dapat menyentuhmu. Oleh itu, pergilah dari sini bersama-sama keluargamu pada sebahagian dari waktu malam, dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh ke belakang, melainkan isterimu, sesungguhnya dia akan ditimpa apa yang akan menimpa mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk mereka itu ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu telah hampir?”
[82]
Maka apabila datang perintah Kami, Kami jadikan ia tunggang terbalik, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu-batu dari tanah yang dibakar.
[83]
Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan tidaklah ia jauh dari orang-orang yang zalim.
[84]
Dan kepada penduduk Madyan, saudara mereka, Syuaib. Dia berkata “Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tiada Tuhan bagi kamu selain Dia. Dan janganlah kamu mengurangkan sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Dan sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi.
[85]
Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu rugikan manusia terhadap apa yang menjadi hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi ini dengan menyebarkan kerosakan.
[86]
Limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu, jika betul kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu”
[87]
Mereka berkata “Wahai Syuaib! Adakah sembahyangmu menyuruhmu memerintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami, atau supaya kami lakukan apa yang kami kehendaki dalam mengurus harta kami? Sesungguhnya engkau seorang yang penyabar, lagi bijak berakal?”
[88]
Dia berkata “Wahai kaumku! Bagaimana pendapatmu, jika aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku, dan Dia mengurniakan daku keperluan yang baik sebagai pemberian daripadaNya. Dan aku tidak menyalahkan kamu dari apa yang aku larang. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Dan tidaklah aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan Allah. KepadaNyalah jua aku berserah diri dan kepadaNyalah aku kembali.
[89]
Dan wahai kaumku! Janganlah perselisihan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa sebagaimana yang telah menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidaklah jauh dari kamu.
[90]
Dan mohonkanlah keampunan kepada Tuhan kamu, dan bertaubatlah kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih”
[91]
Mereka berkata “Wahai Syuaib! kami tidak mengerti kebanyakan apa yang engkau katakan itu, dan sesungguhnya kami melihat engkau seorang yang lemah dalam kalangan kami. Dan kalaulah tidak kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah merejammu. Dan engkau juga, bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami!”
[92]
Dia berkata “Wahai kaumku! Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia daripada Allah, dan kamu meletakkanNya di belakang kamu? Sesungguhnya Tuhanku Amat Meliputi pengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.
[93]
Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu, sesungguhnya aku tetap akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab menghinakan, dan siapa pula yang berdusta. Oleh itu lihatlah, sesungguhnya aku juga turut melihat bersama-sama kamu”
[94]
Dan ketika datang perintah Kami, Kami selamatkan Syuaib berserta umatnya yang beriman, dengan rahmat daripada Kami. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh pekikan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka tersungkur di tempat masing-masing.
[95]
Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah! Jauhlah bagi penduduk Madyan, sebagaimana jauhnya kaum Thamud.
[96]
Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Musa dengan membawa Tanda-tanda Kami, berserta bukti yang nyata.
[97]
Kepada Firaun dan kaumnya. Tetapi mereka menuruti jua perintah Firaun, padahal perintah Firaun itu bukanlah perintah yang betul.
[98]
Dia akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat, dan tetaplah dia akan membawa mereka masuk ke dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat yang dibawa.
[99]
Dan mereka diiringi laknat yang tidak putus-putus, dan juga pada hari kiamat. Itulah seburuk-buruk pemberian yang diberikan.
[100]
Itulah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri yang Kami ceritakan kepadamu. Di antaranya ada yang masih wujud, dan ada pula yang telah hancur lebur.
[101]
Dan tidaklah Kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Dan tuhan-tuhan yang mereka sembah yang lain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikitpun pada masa datangnya perintah Tuhanmu. Dan tidaklah ia menambahkan mereka melainkan kebinasaan.
[102]
Dan demikianlah azab Tuhanmu apabila Dia mengazab (penduduk) negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azabNya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat berat.
[103]
Sesungguhnya di dalamnya, terdapat tanda bagi orang yang takut akan azab akhirat, iaitu hari dihimpunkan manusia padanya. Dan hari yang demikian ialah hari yang disaksikan.
[104]
Dan tidaklah Kami melambatkannya melainkan hingga ke waktu tertentu.
[105]
Masa datangnya, tiada seorangpun dapat berkata-kata melainkan dengan izinNya. Di antara mereka ada yang celaka, dan ada yang berbahagia.
[106]
Adapun orang-orang yang celaka, maka di dalam nerakalah. Untuk mereka di situ, hanyalah suara memekik-mekik lagi mendayu-dayu.
[107]
Kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi melainkan apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu, Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendakiNya.
[108]
Adapun orang-orang yang berbahagia, maka di dalam Syurgalah. Kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi melainkan apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, sebagai pemberian nikmat yang tidak ada batas.
[109]
Dan janganlah engkau menaruh perasaan ragu-ragu mengenai sia-sianya apa yang disembah itu. Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka yang telah lalu. Dan sesungguhnya Kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka tanpa dikurangkan sedikitpun.
[110]
Dan sesungguhnya, Kami telah berikan kepada Musa Kitab, dan telah berlaku perselisihan mengenainya. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan Tuhanmu, tentulah akan diadili di antara mereka. Dan sesungguhnya, mereka tetap juga dalam keraguan menggelisahkan terhadapnya (Al-Quran).
[111]
Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Sesungguhnya Dia Amat Mendalam pengetahuan mengenai apa yang mereka kerjakan.
[112]
Dan hendaklah engkau sentiasa tetap teguh sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan begitulah juga orang-orang yang telah bertaubat mengikutimu. Dan janganlah melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
[113]
Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, yang menyebabkan kamu disentuh Api, sedang kamu tidak mempunyai sebarang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberikan pertolongan.
[114]
Dan dirikanlah sembahyang pada dua bahagian siang (pagi dan petang), dan pada ketika permulaan malam. Sesungguhnya amal-amal yang baik akan menghapuskan amal-amal yang jahat. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu beringat.
[115]
Dan bersabarlah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan.
[116]
Dan sepatutnya, harus ada di antara umat yang terdahulu daripada kamu itu, orang-orang yang memiliki sisa-sisa (Kitab), melarang dari kerosakan di muka bumi melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang Kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim itu mengikuti apa yang di dalamnya mereka diberikan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
[117]
Dan Tuhanmu tidaklah sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri secara tidak adil, sedang orang-orangnya sentiasa memperbaiki.
[118]
Dan kalaulah Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia semuanya umat yang satu. Tetapi mereka tidak henti-henti berselisih pendapat.
[119]
Melainkan orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menjadikan mereka. Maka akan sempurnalah Kalimah Tuhanmu “Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia”
[120]
Dan tiap-tiap berita dari kisah para Rasul itu, Kami ceritakan kepadamu untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu di dalamnya kebenaran dan pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.
[121]
Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman itu “Kerjakanlah apa yang kamu sanggup kerjakan. Sesungguhnya kami tetap akan mengerjakan.
[122]
Dan tunggulah! Sesungguhnya kami juga menunggu”
[123]
Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadaNyalah dikembalikan segala urusan. Oleh itu, sembahlah Dia dan berserahlah kepadaNya. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.