Friday, 3 August 2012

10. SURAH Yunus

10. SURAH Yunus
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang
[1]
Alif, Laam, Raa’. Inilah ayat-ayat Kitab yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap teguh.
[2]
Tidaklah patut ada pada manusia itu perasaan hairan disebabkan Kami telah mewahyukan kepada seorang lelaki dari mereka bahawa “Berikanlah amaran kepada umat manusia dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawa bagi mereka kedudukan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka" Berkatalah pula orang-orang yang kafir itu “Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata”
[Al-Quran]
[3]
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa, dan Dia bersemayam di atas Arasy mentadbir segala urusan. Tidak ada sesiapapun yang dapat memberikan syafaat melainkan sesudah diizinkanNya. Yang demikian, itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Oleh itu, tidakkah kamu mahu beringat?
[4]
KepadaNyalah kembalinya kamu semua, sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya Dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian Dia mengembalikannya, agar Dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik dengan adil. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak, dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan kekafiran mereka.
[5]
Dialah yang menjadikan matahari lampu yang bersinar dan bulan bercahaya, dan menentukan fasa-fasanya, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan (masa). Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan kebenaran. Dia menerangkan tanda-tanda satu persatu bagi kaum yang mengetahui.
[6]
Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang bertakwa.
[7]
Sesungguhnya orang-orang yang tidak menjangka mengenai pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, dan merasa tenang tenteram dengannya, dan juga orang-orang yang tidak mengendahkan tanda-tanda Kami,
[8]
Mereka itu kediamannya neraka, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
[9]
Sesungguhnya orang-orang beriman dan berbuat baik, mereka dipimpin oleh Tuhan mereka disebabkan iman mereka. Sungai-sungai mengalir di bawah mereka di dalam Taman yang penuh nikmat.
[10]
Doa mereka di dalamnya “Maha Suci Engkau ya Allah” Dan ucapan penghormatan mereka “Selamat sejahtera” Dan penutup doa mereka pula “Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam”
[11]
Dan sekiranya Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara, sebagaimana Dia menyegerakan nikmat kesenangan, nescaya selesailah ajal mereka. Bahkan Kami biarkan sahaja orang-orang yang tidak menjangkakan mengenai pertemuan dengan Kami itu meraba-raba dalam kesesatannya.
[12]
Dan apabila seorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah dia kepada Kami semasa berbaring mahupun duduk mahupun berdiri. Dan setelah Kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, dia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu Kami bagi kesusahan yang menimpanya. Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampaui batas itu akan apa yang mereka lakukan.
[13]
Dan sesungguhnya, Kami telah binasakan umat-umat yang terdahulu daripada kamu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan mereka masih jua tidak beriman. Demikianlah Kami membalas kaum yang melakukan kesalahan.
[14]
Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti di bumi selepas mereka, supaya Kami melihat pula apa yang kamu akan lakukan.
[15]
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami “Bawakanlah kami Al-Quran yang lain daripada ini atau gantikanlah ia” Katakanlah “Aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri, aku hanyalah menuruti apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhakai Tuhanku, akan azab hari yang besar”
[16]
Katakanlah “Jika Allah menghendaki, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu, dan tentulah Dia tidak memberitahu kamu mengenainya. Dan sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu beberapa lama sebelum ia. Maka apakah kamu tidak mahu memikirkannya?”
[17]
Dengan yang demikian, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah, atau yang mendustakan tanda-tandaNya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya.
[18]
Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak juga dapat mendatangkan manfaat kepada mereka, dan mereka berkata “Mereka adalah perantara kami dengan Allah” Katakanlah “Adakah kamu hendak memberitahu Allah akan apa yang tidak diketahuiNya baik di langit mahupun di bumi?" Maha Suci Dia dan tertinggilah dari apa yang mereka sekutukan.
[19]
Dan manusia itu pada mulanya umat yang satu, kemudian mereka berbeza pendapat. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu Kalimah ketetapan daripada Tuhanmu, tentulah telah diberikan keputusan di antara mereka mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.
[20]
Dan mereka berkata lagi “Mengapa tidak diturunkan kepadanya satu tanda daripada Tuhannya?“ Maka jawablah “Sesungguhnya perkara yang ghaib kepunyaan Allah. Oleh itu tunggulah, sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu.
[21]
Dan apabila Kami berikan manusia merasai suatu rahmat sesudah mereka ditimpa kesusahan, mereka dengan tiba-tiba melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat Kami. Katakanlah “Allah lebih cepat melakukan rancangan!” Sesungguhnya utusan-utusan Kami sentiasa menulis akan apa yang kamu rancangkan itu.
[Malaikat]
[22]
Dialah yang membolehkan kamu mengembara di darat dan di laut. Sehingga apabila kamu berada di dalam kapal, dan mereka berlayar denganya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka pun bersukacita. Tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang, dan mereka didatangi juga ombak yang menimpa dari segenap penjuru, dan mereka percaya bahawa mereka telah diliputi dengannya. Mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadaNya semata-mata “Jika Engkau selamatkan kami daripada ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur”
[23]
Kemudian apabila saja Dia selamatkan mereka, mereka dengan tiba-tiba melakukan perbuatan derhaka di muka bumi tanpa sebarang alasan yang benar. Wahai manusia! Sesungguhnya penderhakaan kamu itu hanya akan menimpa kamu sendiri. Kesenangan hidup di dunia, kemudian kepada Kamilah tempat kembalinya kamu, dan Kami akan memberitahu mengenai apa yang kamu telah lakukan.
[24]
Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air yang Kami turunkan dari langit. Lalu diseraplah ia, tanaman-tanaman di bumi yang di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan binatang. Sehingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya serta hiasan, dan pemilik-pemiliknya menyangka bahawa mereka akan menguasainya, tiba-tiba datanglah perintah Kami kepadanya pada waktu malam atau pada siang hari lalu Kami jadikan ia bersih tertuai, seolah-olah belum pernah tumbuh sebelum itu. Demikianlah Kami jelaskan tanda-tanda Kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir.
[25]
Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam (Syurga), dan Dia sentiasa memberikan petunjukNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus.
[26]
Bagi orang-orang yang berusaha berbuat baik dikurniakan yang terbaik malah lebih lagi. Dan muka mereka pula tidak diliputi debu dan tidak kehinaan. Mereka itulah penghuni Syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
[27]
Dan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, balasan tiap-tiap kejahatan ialah yang sebanding dengannya dan akan diliputi kehinaan. Tiadalah bagi mereka pelindung dari Allah. Muka mereka seolah-olah ditutup dengan beberapa bahagian dari kegelapan malam. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
[28]
Dan hari Kami himpunkan mereka semua, kemudian Kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan (Allah) “Tetaplah di tempat kamu, kamu dan sekutu-sekutu kamu” Sesudah itu Kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka “Bukanlah kami yang kamu sembah!
[29]
Oleh itu, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu, bahawa kami tidak menyedari akan penyembahan kamu”
[30]
Pada masa itu tiap-tiap diri dapat mengetahui akan apa yang telah dikerjakan, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Tuhan mereka yang sebenar-benarnya. Dan hilang lenyaplah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan.
[31]
Bertanyalah kepada mereka “Siapakah Yang menyediakan kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Dan siapakah yang menentukan segala urusan?” Maka mereka tetap akan menjawab dengan berkata “Allah” Oleh itu, katakanlah “Maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?”
[32]
Yang demikian, itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyata sesuatu yang betul lagi benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
[33]
Demikianlah benarnya kalimah ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, kerana sesungguhnya mereka tidak beriman.
[34]
Bertanyalah “Adakah di antara sekutu-sekutu kamu itu, sesiapa yang memulakan penciptaan dan mengulanginya semula?” Katakanlah “Allah jualah yang memulakan penciptaan dan mengulanginya semula. Oleh itu, mengapa kamu terpedaya?”
[35]
Bertanyalah “Adakah di antara sekutu-sekutu kamu itu, sesiapa yang dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran?” Katakanlah “Allah jualah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Maka adakah yang dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran itu, lebih berhak dituruti, ataupun yang tidak dapat memberikan sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberikan petunjuk? Oleh itu, apakah alasan kamu ini? Bagaimanakah kamu membuat keputusan?”
[36]
Dan kebanyakan mereka tidak menuruti melainkan suatu sangkaan sahaja. Sesungguhnya sangkaan itu tidak berguna sedikitpun bagi mendapatkan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan.
[37]
Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi merupakan pengesahan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, dan penjelasan yang terperinci mengenai Kitab bahawa tidak ada keraguan mengenainya, daripada Tuhan sekalian alam.
[38]
Dan mereka mengatakan “Dialah yang menghasilkannya (sendiri)” Katakanlah “Kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengannya, dan panggillah sesiapa sahaja yang dapat kamu panggil selain Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar!”
[39]
Bahkan mereka terburu-buru mendustakan apa yang belum mereka ketahui pengetahuannya dengan sempurna, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu.
[40]
Dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan ada juga di antaranya yang langsung tidak beriman kepadanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan.
[41]
Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, maka katakanlah “Bagiku amalku, dan bagi kamu amal kamu. Kamu tidak bertanggungjawab mengenai apa yang aku kerjakan, dan aku juga tidak bertanggungjawab mengenai apa yang kamu kerjakan”
[42]
Dan di antara mereka itu, ada yang datang mendengarmu. Bolehkah engkau jadikan orang-orang yang pekak itu mendengar, walaupun mereka tidak memahami?
[43]
Dan di antara mereka, ada yang melihatmu. Bolehkah engkau berikan petunjuk kepada orang-orang yang buta, walaupun mereka tidak melihat?
[44]
Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun, akan tetapi manusialah yang menganiaya diri mereka sendiri.
[45]
Dan hari Dia menghimpunkan mereka dengan keadaan mereka merasa seolah-olah mereka tidak tinggal melainkan sekadar satu saat dari siang hari. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Maka sesungguhnya, rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah, dan juga mereka yang tidak mendapat petunjuk.
[46]
Dan sama ada Kami perlihatkan kepadamu akan sebahagian dari apa yang Kami janjikan kepada mereka, atau Kami wafatkan engkau, maka kepada Kami jualah tempat kembali mereka. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan.
[47]
Dan bagi tiap-tiap satu umat, seorang Rasul. Setelah datang Rasul mereka, maka pengadilan pun dijalankan di antara mereka dengan adil, dan mereka tetap tidak akan dianiaya.
[48]
Dan mereka bertanya “Bilakah (berlakunya) apa yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?”
[49]
Katakanlah “Aku tidak berkuasa atas sebarang mudarat dan tidak juga atas sebarang manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan. Maka apabila telah tiba tempohnya, tidak dapat mereka tinggal di belakang sesaatpun, dan tidak juga dapat mereka mendahuluinya”
[50]
Katakanlah “Sudahkah kamu nampak (jalan keluar) jika datang kepada kamu azabNya, pada waktu malam atau pada waktu siang? Bahagian manakah yang orang-orang berdosa itu meminta disegerakan?
[51]
Kemudian apabila ia berlaku, patutkah kamu mengakuinya? Atau sekarang, padahal kamu yang meminta disegerakan?”
[52]
Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu “Rasakanlah azab kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan”
[53]
Dan mereka akan bertanyakan kepadamu “Adakah ia benar?” Jawablah “Ya, demi Tuhanku! Sesungguhnya ia benar! Dan kamu tidak sekali-kali akan terlepas”
[54]
Dan pada ketika itu, jika tiap-tiap seorang yang berlaku zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentulah dia rela menebus dirinya dengannya. Dan mereka tetap jua akan mengadu-ngadu dan merasa sesal ketika mereka melihat azab tersebut. Tetapi akan diadili di antara mereka dengan adil dan mereka pula tidak akan dianiaya.
[55]
Ingatlah! Sesungguhnya kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah! Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
[56]
Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadaNyalah kamu dikembalikan.
[57]
Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, penawar bagi apa yang ada di dalam dada kamu, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
[58]
Katakanlah “Di dalam limpah kurnia Allah dan kasih sayangNyalah, hendaknya mereka bersukacita. Ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan”
[59]
Katakanlah “Sudahkah kamu nampak (baik buruknya) sesuatu yang diturunkan oleh Allah bagi manfaat kamu sehingga kamu jadikan sebahagiannya haram dan halal?” Katakanlah lagi “Adakah Allah telah izinkan kamu berbuat demikian, atau kamu hanya mengada-adakan terhadap Allah?”
[60]
Dan bagaimanakah pula sangkaan orang-orang yang mengada-adakan pendustaan terhadap Allah pada hari kiamat kelak? Sesungguhnya Allah melimpahkan limpah kurnia ke atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.
[61]
Dan tidaklah engkau dalam suatu urusan, dan tidaklah engkau membacakannya dari Al-Quran, dan tidaklah kamu dalam mengerjakan sesuatu, melainkan Kamilah yang menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya. Dan tidak akan terlepas dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari seringan-ringan berat atom yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil daripada itu dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).
[62]
Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
[63]
(Iaitu) orang-orang yang beriman dan mereka sentiasa bertakwa.
[64]
Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan pada kalimah-kalimah Allah. Yang demikian itu, kejayaan yang besar.
[65]
Dan janganlah engkau merasa dukacita disebabkan kata-kata mereka. Sesungguhnya segala kekuasaan adalah milik Allah. Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Yang Maha Mengetahui.
[66]
Ingatlah! Sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutu, tidaklah mereka mengikut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka hanya meneka-neka.
[67]
Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang-benderang. Sesungguhnya padanya mengandungi tanda-tanda bagi kaum yang mahu mendengar.
[68]
Mereka berkata “Allah mengambil anak” Maha Sucilah Dia! Dialah Yang Maha Kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaanNya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu untuk ini. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah, apa yang kamu tidak ketahui?
[69]
Katakanlah “Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah, mereka tidak akan berjaya”
[70]
Kesenangan hidup di dunia, kemudian kepada Kamilah tempat kembalinya mereka. Dan Kami rasakan mereka azab berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan.
[71]
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya “Wahai kaumku! Sekiranya kehadiran aku dalam kalangan kamu, dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan tanda-tanda Allah itu, menjadi suatu keberatan kepada kamu, maka kepada Allah jualah aku berserah diri. Oleh itu, jalankanlah rancangan kamu dan sekutu-sekutu kamu itu. Kemudian janganlah hendaknya dalam rancangan kamu itu terdapat sebarang keraguan. Sesudah itu bertindak teruslah terhadapku dan janganlah membuang masa lagi.
[72]
Dan jika kamu berpaling membelakangi, maka tidaklah aku meminta sebarang balasan daripada kamu. Balasanku hanyalah daripada Allah semata-mata. Dan aku pula diperintahkan supaya termasuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri”
[73]
Mereka tetap jua mendustakannya, lalu Kami selamatkan dia berserta orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka pengganti dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda Kami. Maka perhatikanlah kesudahan orang-orang yang diberikan peringatan itu.
[74]
Kemudian Kami utuskan sesudah dia, beberapa orang Rasul kepada kaum masing-masing, dan mereka telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dalam pada itu, mereka tetap jua tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah Kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.
[75]
Kemudian Kami utuskan sesudah mereka, Musa dan Harun, kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa tanda-tanda Kami. Tetapi mereka berlaku sombong, dan mereka adalah kaum yang berdosa.
[76]
Dan ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, berkatalah mereka “Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata”
[77]
Musa bertanya “Patutkah kamu mengata kebenaran ketika ia datang kepada kamu, adakah ini sihir? Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah akan berjaya”
[78]
Mereka pula berkata “Adakah engkau datang untuk memesongkan kami dari apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya, dan untuk membolehkan kamu berdua membolot kekuasaan di bumi? Dan kami tidak akan beriman kepada kamu berdua”
[79]
Dan berkatalah Firaun (kepada orang-orangnya) “Bawakanlah kepadaku semua ahli sihir yang mahir”
[80]
Setelah datang ahli-ahli sihir tersebut, Musa berkata kepada mereka “Campakkanlah apa yang kamu hendak campakkan!”
[81]
Setelah mereka mencampakkan, Musa berkata “Apa yang kamu datangkan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya” Sesungguhnya Allah tidak akan memperbetulkan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan.
[82]
Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan PerkataanNya, walaupun orang yang berbuat dosa itu tidak menyukai.
[83]
Dan tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan sebilangan kecil dari kaumnya, yang takut bahawa Firaun dan ketua-ketua kaum mereka akan menyeksa mereka. Dan sesungguhnya Firaun bermaharajalela di bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas.
[84]
Dan Musa berkata “Wahai kaumku! Kalau benar kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu bertawakal kepadaNya, jika betul kamu orang-orang yang berserah diri”
[85]
Dan mereka berkata “Kepada Allah jualah kami berserah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami ujian bagi kaum yang zalim.
[86]
Dan selamatkanlah kami dengan rahmatMu dari angkara kaum yang kafir”
[87]
Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya (Nabi Harun) “Hendaklah kamu mendirikan rumah-rumah di Mesir bagi menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu itu tempat sembahyang, dan dirikanlah sembahyang, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman”
[88]
Dan Musa berkata pula “Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun berserta ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami! akibatnya menyesatkan mereka dari jalanMu. Wahai Tuhan kami! Binasakanlah harta benda mereka dan keraskanlah hati mereka, maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya”
[89]
Dia berfirman “Sesungguhnya telah dimakbulkan doa kamu berdua. Oleh itu, tetapkanlah diri kamu berdua di atas jalan yang lurus, dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang tidak mengetahui”
[90]
Dan Kami bawakan Bani Israil menyeberangi Laut Merah, dan mereka dikejar oleh Firaun dan tenteranya, bersama-sama penentangan dan permusuhan, sehingga apabila dia hampir tenggelam berkatalah dia “Aku percaya, bahawa tiada Tuhan melainkan Yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri”
[91]
“Adakah kini? padahal sesungguhnya engkau dari dahulu lagi telah kufur derhaka, dan engkau telah menjadi dari kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan.
[92]
Maka pada hari ini, Kami selamatkan kamu di dalam tubuhmu, bagi menjadi tanda untuk orang-orang di belakangmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan manusia lalai dari tanda-tanda Kami!”
[Menjadi mayat yang tidak reput]
[93]
Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israil di tempat yang baik, dan Kami mengurniakan mereka dengan rezeki yang baik. Dan tidaklah mereka berselisihan sehinggalah datang kepada mereka pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.
[94]
Oleh sebab itu, sekiranya engkau merasa ragu-ragu mengenai apa yang Kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran daripada Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.
[95]
Dan janganlah sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan tanda-tanda Allah, kerana dengan yang demikian engkau akan menjadi dari kalangan orang-orang yang rugi.
[96]
Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti atas mereka Kalimah Tuhanmu, mereka tidak akan beriman.
[97]
Walaupun datang kepada mereka setiap tanda-tanda, sehinggalah mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya.
[98]
Dan mengapalah tidak (penduduk) sesebuah negeri itu beriman, supaya imannya itu akan mendatangkan manfaat kepadanya, melainkan kaum Yunus. Ketika mereka beriman, Kami singkirkan daripada mereka azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia, dan Kami berikan mereka menikmati kesenangan hingga ke suatu masa.
[99]
Dan jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekalian mereka yang ada di bumi. Maka patutkah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?
[100]
Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah. Dan Dia akan menimpakan laknat ke atas orang-orang yang tidak mahu memahami.
[101]
Katakanlah “Perhatikanlah kepada apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat segala tanda, dan pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman.
[102]
Sesungguhnya orang-orang itu tidak menunggu melainkan sebagaimana hari-hari orang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah “Tunggulah, sesungguhnya aku bersama-sama kamu termasuk orang-orang yang menunggu”
[103]
Kemudian Kami selamatkan Rasul-rasul Kami berserta orang-orang beriman. Demikianlah telah menjadi kewajipan Kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman.
[104]
Katakanlah “Wahai sekalian manusia! Sekiranya kamu menaruh keraguan mengenai agamaku, maka aku tidak menyembah mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah, tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku juga diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.
[105]
Dan bahawa “Hadapkanlah mukamu kepada agama yang benar, dan janganlah termasuk dalam kalangan orang-orang yang menyekutukan (Allah)”
[106]
Dan janganlah engkau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak juga dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Jika engkau mengerjakan demikian, menjadilah engkau dari kalangan orang-orang yang berlaku zalim.
[107]
Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnianNya. Dia memberikannya kepada sesiapa yang dikendakiNya di antara hamba-hambaNya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
[108]
Katakanlah “Wahai sekalian manusia! Telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah wakil yang mengurus kamu”
[109]
Dan turutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah sehingga Allah memberikan keputusan. Dan Dialah jua sebaik-baik Hakim.